• Pregleda: 5138

Nedeljni izveštaj Matične kancelarije (15 - 21. mart)

Na osnovu podataka kojima raspolaže Matična služba grada Subotice predstavljamo vam zvaničan nedeljni izveštaj (15 - 21. mart) venčanih, rođenih i umrlih.
Nedeljni izveštaj Matične kancelarije (15 - 21. mart)

VENČANI

 • Mirjana Kordovan (kuvarica u restoranu) i Momir Mirjanić (vl. privatne firme),
 • Milica Brezovac (radnik u proizvodnji) i Šefik Memišević (penzioner)
 • Bojana Mirčevski (trgovac u prodavnici) i Bojan Božinovski (radnik u pekari)
 • Marijana Papić (medicinska sestra) i Vladimir Milosavljević (direktor privatne firme)
 • Lidija Ostojić (policijski službenik MUP-a RS) i Jugoslav Jocović (dipl. ekonomista)
 • Hermina Sabo (proizvođač prehrambenih proizvoda) i Atila Abraham (mašinista)
 • Salhida Šaipi (frizerka) i Emil Birdaini  (ekonomski tehničar)

ROĐENI

DOBILI ĆERKU

 • Samanta, Dragana i Srđan Salameh                
 • Marsela, Tanja i Dragomir Onhaus     
 • Nina, Svetlana i Milan Raičević           
 • Sofija, Jovanka i Mirko Savić 
 • Eda, Majda i Ajradin Šutman  
 • Žofija,Andrea i Jožef Fileki
 • Mia, Bojana i Ivan Maličević  
 • Teodora, Božidarka Goran Baralić     
 • Nika Marija, Sandra i Boško Petrić                
 • Lorena, Helena i Ivan Vojnić Purčar   

DOBILI SINA

 • Nikola, Dobrila i Bekrija Jugović
 • Laslo, Eva i Đuro Op  
 • Laslo, Viola i Laslo Nađ Kanas          
 • Noa, Marija i Imre Varga       
 • Marko, Antonija i Dragiša Čaković    
 • Luka, Nataša i Dejan Berkeš              
 • Nikola, Anita i Dejan Đukić    
 • Vuk, Stela i Mirko Došen       
 • Valentin, Brigita i Sabolč Budai
 • Borko, Marina i Zlatko Vuković
 • Andrej, anamarija i Nikola Lekaj
 • Arjanit, Zoja i Agron Demiri
 • Danilo, Maja i Branislav Zlatar
 • Gabor, Beata i Gabor Segedi

UMRLI

 • Roza (Stevan) Mesaroš rođena Mesaroš (1930), domaćica
 • Draginja (Luka) Poljaković (1940), domaćica
 • Tea (Franjo) Kekezović rođena Trukli (1930), penzioner
 • Joso ( Blaško) Vuković (1955), penzioner
 • Marija (Gergelj) Cvitko rođena Salai (1956), radnica
 • Zorka (Savo) Bogdanović rođena Ćetković (1928), penzioner
 • Jelisaveta (Ladislav Lazo) Nađ rođena Cucunić (1949), penzioner
 • Ana (Andrija) Milinski rođena Čoti (1933), penzioner
 • Slobodan (Spasoje) Šagovnović (1944), penzioner
 • Jovan (Rufin) Đukanović (1963), strugar
 • Boško (Todor) Mirković (1942), penzioner
 • Barbara (Dragutin) Barat rođena Gencel (1935), domaćica
 • Eržebet Franciška (Karolj) Bata rođena Feldi (1942), penzioner
 • Marija (Georgije) Obradov rođena Tošić (1923), penzioner
 • Šandor (Peter) Remete (1936), penzioner
 • Ladislav (Janoš) Molnar Meješ (1931), zemljoradnik
 • Ljiljana (Cvetko) Jakovljev rođena Lazić (1947), penzioner
 • Jožef (Antal) Anitić (1955), penzioner
 • Dušanka (Vladimir) Vidaković rođena Prodanović (1936), penzioner
 • Ruža (Luka) Beljaković rođena Horvacki Palivukov (1959), ek. tehničar
 • Marko (Stevan) Vojnić Tunić (1931), penzioner
 • Milica (Stevan) Todorović (1928), penzioner
 • Matilka (Roko) Brejar rođena Sarić (1932), penzioner
 • Eržebet (Julijana) Kiš rođena Tot Erdelji (1945), izdrž.lice
 • Nikola (Proka) Mijatović (1934), penzioner
 • Viktorija (Janoš) Herceg rođena Cibolja (1950), penzioner
 • Eržebet (Đula) Gencel rođena Balaž (1942), penzioner
 • Života (Nikola) Stanić (1945), penzioner
 • Roza (Josip) Mamužić rođena Vojnić Hajdu (1932), penzioner
 • Lajoš Janoš (Janoš) Vereš Branji (1944), penzioner
 • Manda (Grgo) Prćić rođena Matović (1930), domaćica
 • Katalin (Benedek) Vujnović rošena Kalmar (1952), penzioner
 • Svetlana (Mita) Tot rođena Košić (1954), penzioner
 • Gabor (Peter) Nađ (1952), zemljoradnik
 • Karlo (Josip) Fekete (1939), penzioner
 • Janoš (Antal) Der (1953), penzioner
 • Terezija (Janoš) Kalapati rođena Sukula (1941), penzioner
 • Antal (Antal) Čerge (1940), penzioner
 • Tea (Josip) Kovač rođena Bartuš (1940), penzioner
 • Iren (Jožef) Korodi rođena Juhas (1942), penzioner
 • Kata (Antun) Ostrogonac rođena Kovač (1946), penzioner
 • Kata (Lazar) Korponaić (1941), penzioner
 • Mikloš (Lukač) Barat (1945), penzioner
 • Katica (Katica) Nikolić rođena Radu (1946), izdržavano lice 

povezane teme

0

Ova vest još uvek nije komentarisana.