• Pregleda: 5229

Nedeljni izveštaj Matične kancelarije (11 - 17. jul)

Na osnovu podataka kojima raspolaže Matična služba grada Subotice predstavljamo vam zvaničan nedeljni izveštaj (11 - 17. jul 2014. godine) venčanih, rođenih i umrlih.
Nedeljni izveštaj Matične kancelarije (11 - 17. jul)

VENČANI:

 • Dijana Musin (arhivista) i Marko Borenović (logistika)
 • Marija Vizin (medicinska sestra) i Mario Sedlak (kontrolor tehničkog pregleda)
 • Sonja Kolompar (domaćica) i Albe Dimović (sezonski radnik)
 • Fatima Gabor (domaćica) i Musaja Zorjani (zidarski radnik)
 • Slađana Vranić (domaćica ) i Milorad Kalić (šef ugostiteljske službe)
 • Marina Čondra (tehn. za biotehnologiju) i Mario Marton (taksista)
 • Dejana Knezi (administrativni radnik) i Dragan Marković (vozač)
 • Kristina Crnković (trgovac) i Dragomir Faćol (kurir)
 • Sandra Marković (šalterki radnik) i Đuliano Profeta (zamenik direktora)
 • Izabela Kiš (nastavnik razredne nastave) i Tibor Sremčev (veterinarski tehničar)
 • Leonora Mičik (školski psiholog) i Damir Budanović (sertifikovani servisni savetnik)
 • Snežana Romić (sanitarni inženjer) i Bojan Kečenović (automehaničar)
 • Vanesa Rahmouni (medicinska sestra) i Ninoslav Zinaić (špediter)
 • Marlene Ditrih (knjigovođa) i Zoltan Patarčić (vlasnik poljoprivrednog gazdinstva)
 • Timea Kaić (saobraćajni tehničar) i Miodrag Varo (stručni saradnik u crvenom krstu)
 • Ivana Đorđević (dipl. Ekonomista) i Mašan Vulikić (saradnik u nastavi)

ROĐENI

DOBILI ĆERKU

 • Liza, Monika i Norbert Dobrički
 • Regina, Samanta i Kristian Dožai
 • Petra, Erika i Miroslav Lovrić
 • Erduana, Sadbera i Nijaz Đukatan
 • Lela, Astrida i Stevan Valent
 • Stella, Anita i Dejan Bešlić
 • Jelena i Jadranka i Slobodan Jokić
 • Anđela, Jelena i Siniša Tot
 • Milica, Olgica i Ozren Vidović
 • Sara, Vesna i Dejan Kekezović
 • Čila, Dijana i Atila Habi
 • Katarina, Vedrana i Nemanja Komazec
 • Teodora, Tijana i Adrian Barna

DOBILI SINA

 • Konstantin, Vanja i Darko Evetović
 • Andrej, Monika i Goran Santovac
 • Marko, Adrijana i Milan Milojević
 • Aleksa, Tatjana i Dalibor Pavešić
 • Aleksa, Manuela i Duško Jankul
 •  Lazar, Nela i Zlatko Malagurski
 • Leon, Lana i Žolt Marton
 • Teodor, Anetta i Aleksandar Francišković
 • Saša, Adriana i Tihomir Vetel
 • Vuk, Slađana i Srboljub Radulović
 • Vasilije, Milica i Dražen Vitas
 • Dominik, Eleonora i Mladen Ružinski
 • Vasilije, Tamara i Ljubomir Vučićević
 • Lazar, Dušanka i Sabolč Palađi
 • Matija, Hajnalka i David Milunović

UMRLI

 • Slavka (Neđo) Ćećez rođena Tolimir (1953), penzioner
 • Ana (Šandor) Lak rođena  Lakatoš (1950), penzioner
 • Marija (Jožef) Stojković rođena Poglič (1928), penzioner
 • Stevan (Aleksandar) Barna (1925), penzioner
 • Janoš  (Janoš) Muči (1935), penzioner
 • Stipan (Marko) Stražarković (1929), penzioner
 • Verona (Maćaš) Pap rođena Orsag (1032), penzioner
 • Ilonka (Peter) Pastor rođena Nađ (1950), radnica
 • Andraš (Ištvan) Njerš (1950), penzioner
 • Ferenc (Ferenc) Degi (1936), penzioner
 • Laslo (Laslo) Kiš Ereš (1952), radnik
 • Sava (Mirko) Krsmanović (1942), penzioner
 • Terezia (Stjepan) Rogić rođena Hrženjak (1936), penzioner
 • Jakov (Ištvan) Kujundžić (1941), penzioner
 • Marija (Šime) Šabić rođena Nađkanas  (1936), penzioner
 • Petar  (Ivan) Buljovčić (1966), radnik
 • Dragan (Savo) Adžić (1949), profesor
 • Radoje (Petar) Stevčić (1939), penzioner
 • Savo (Miodrag) Kovačević (1950), penzioner
 • Peter Pal (Peter Pal) Juhas (1943), penzioner
 • Kosa (Milovan) Jakšić rođena Svorcan (1933), penzioner
 • Šandor (Šandor) Benčik (1953), penzioner
 • Evgenije (Sergije) Farmakovski (1929), penzioner
 • Jožef (Janoš) Torma (1949), penzioner
 • Justina (Aleksandar) Kovačević rođena Rogić (1930), penzioner
 • Tereza (Bolto) Sabo rođena Kovačević (1935), penzioner
 • Hafija (Jovan) Pavlišin (1921), penzioner
 • Mikloš (Lajoš) Segedi  (1938), penzioner
 • Marija (Remija) Kuntić  rođena Čakić (1931), penzioner
 • Tome (Anrija) Donoslović (1951), penzioner
 • Rozalija (Ferenc) Hajnal rođena Kabok (1931), penzioner
 • Stevan (Stevan) Manić (1944), penzioner
 • Anđelka (Ento) Peić Tukuljac rođena Skenderović (1972), penzioner
 • Franciška (Antal) Utaši rođena Ištvan (1934), penzioner
 • Iren (Imre) Ivančić rođena Drenkovič (1939), domaćica
 • Šandor (Lajoš) Gal (1948), penzioner
 • Tibor (Josip) Šimoković (1955), vozač
 • Roži (Agošton) Kolompar (1947), izdržavano lice
 • Dušan (Božo) Novković (1962), električar
 • Predrag (Đuro) Babić (1969), taksista
 • Mijo (Ivan) Kečkemeti (1948), penzioner
 • Gizela (Stevan) Čeliković rođena Pavković (1936), penzioner
Izvor: Subotica.com

povezane teme

0

Ova vest još uvek nije komentarisana.