• Pregleda: 2477

Memorandum o saradnji Subotice, Sombora i Kanjiže

Memorandum o saradnji Subotice, Sombora i Kanjiže

Gradonačelnik Subotice Saša Vučinić, gradonačelnik Sombora Nemanja Delić i predsednik opštine Kanjiža Mihalj Njilaš potpisali su u Somboru Memorandum o razumevanju sa USAID projektom održivog lokalnog razvoja, radi planiranja i realizacije projekata lokalnog ekonomskog razvoja, koji su od zajedničkog interesa i koristi. Memorandumom je predviđeno da dva grada i opština zajedno sa predstavnicima civilnog sektora zajednički planiraju, sprovedu i prate projekte ekonomskog razvoja. Ovo partnerstvo realizuje se u okviru petogodišnje USAID inicijative za održivi lokalni razvoj vredne 22 miliona dolara.

Kanjiža, Sombor i Subotica se pridružuju poslovnom sektoru i organizacijama civilnog društva u okviru USAID-ovog projekta - inicijative za održivi lokalni razvoj, kako bi pospešili razvoj u regionu. Kako je istaknuto prilikom potpisivanja ugovora, ova dva grada i opština su prepoznale mogućnost saradnje na nekoliko međuopštinskih inicijativa koje će uticati na život građana i prihode u njihovim zajednicama. Neke od njih se odnose na jačanje poljoprivredne proizvodnje, uticaj na njen razvoj, smanjenje migracija sa sela u gradove i razvoj ruralnih područja.

Partnerstvo između Kanjiže, Sombora i Subotice, se organizuje u okviru petogodišnje USAID inicijative za održivi lokalni razvoj vredne 22 miliona dolara. Cilj projekta je da podrži partnerstva između lokalnih vlasti, biznisa i organizacija civilnog društva kako bi se objedinila znanja i resursi opština i stvorili povoljniji uslovi za investicije i ekonomski rast.

Partnerstvo uspostavljeno u Somboru je peto međuopštinsko partnerstvo formirano u okviru ovog USAID-ovog projekta. Ukupno će biti formirano 12 partnerstava širom Srbije. Ostalih sedam biće formirano do kraja godine, a svako će biti sačinjeno od najmanje tri opštine, odnosno grada, lokalnih kompanija i civilnog društva.

Izvor: RTV Yueco

povezane teme

0

Ova vest još uvek nije komentarisana.