• Pregleda: 874

Komisija za planove

Komisija za planove
Komisija za planove Skupštine opštine Subotica oglasila je javni uvid u predlog prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu. Javni uvid može da se obavi do 14. februara, radnim danima od 8-14 časova u Opštini Subotica. Zainteresovana pravna i fizička lica mogu izvršiti uvid u Plan i Izveštaj, a Primedbe na planirana rešenja u toku javnog uvida, mogu se u pisanoj formi dostaviti Službi za gradjevinarstvo do 14. februara. Javna sednica Komisije za planove održaće se 27. februara. u 13 časova. Pravna i fizička lica mogu pred Komisijom za planove da obrazlože svoje primedbe koje su u pisanom obliku poslate tokom javnog uvida.
0

Ova vest još uvek nije komentarisana.