• Pregleda: 1464

Kako doći do Srpskog i CE znaka usaglašenosti?

Jednodnevna obuka za mala i srednja preduzeća na temu uslova i procedura dobijanja Srpskog i CE znaka usaglašenosti, održana je danas u Regionalnoj privrednoj komori Severnobačkog okruga. Privrednici su bili u prilici da postave pitanja predavačima Ministarstva privrede, Instituta za standardizaciju Srbije, Privredne komore Srbije i GIZ-a, te da iznesu probleme u poslovanju u ovoj oblasti, kao i predloge za moguća poboljšanja.
Kako doći do Srpskog i CE znaka usaglašenosti?

Obuka je bila namenjena, pre svega, proizvođačima koji svoju robu plasiraju na domaće tržište, izvoznicima, uvoznicima i distributerima mašina, opreme za ličnu zaštitu, električne i elektronske opreme, kao i drugih proizvoda koji podležu tehničkim propisima koji predviđaju postavljanje Srpskog ili CE znaka usaglašenosti. Takođe, obuci su prisustvovali i predstavnici odgovarajućih imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti ovih proizvoda i nadležni inspekcijski organi.

Današnja tema ima za cilj da privrednicima objasni koja pravila važe za plasman tih proizvoda na domaćem i tržištu Evropske unije, tačnije koje su procedure da dođu do takozvanog CE znaka, koji važi za tržište Evropske unije, odnosno Srpskog znaka usaglašenosti koji važi za iste te proizvode na domaćem tržištu. Ova vrsta proizvoda treba da ima Srpski znak usaglašenosti, jer kao zemlja koja nije članica Evropske unije, nemamo pravo da koristimo CE znak na svojim proizvodima. Primena ovih propisa doprinela bi bezbednosti njihove upotrebe, jer kada potrošač ugleda znak usaglašenosti na proizvodu, on treba da bude siguran da su na taj proizvod primenjeni svi zahtevi koji omogućavaju da on bude bezbedan, kako za čoveka koji ga upotrebljava, tako i za životnu sredinu - objasnila je Ana Raičević, sekretarka Udruženja za metalnu elektroindustriju, rudnike, metale i metalurgiju pri Privrednoj komori Srbije.

Na obuci, koju je organizovala Privredna komora Srbije, u saradnji sa Ministarstvom privrede, Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ i Institutom za standardizaciju Srbije, predstavljena je i Baza znanja o CE znaku, besplatna onlajn aplikacija "Provera bezbednosti proizvoda", najnovija zakonska regulativa u vezi sa tehničkim propisima, te prateći standardi, postupci ocenjivanja usaglašenosti i iskustva u primeni ovih propisa.

- Nadamo se da ćemo ovakvu saradnje nastaviti i u narednom periodu, zato što su ovo propisi koji važe već nekoliko godina, a i dalje smatramo da ne postoji dovoljno visok nivo saznanja o ovim propisima i da je ovo tema o kojoj stalno treba da razgovaramo sa privrednicima - dodala je Raičević.

Izvor: Subotica.com

povezane teme

0

Ova vest još uvek nije komentarisana.