• Pregleda: 4836

Hronika matične kancelarije (15. - 21.12.)

Na osnovu podataka kojima raspolaže Matična služba grada Subotice i u saradnji sa sajtom SuMedija, predstavljamo vam hroniku venčanih, rođenih i umrlih u vremenskom periodu od nedelju dana.
Hronika matične kancelarije (15. - 21.12.)

VENČANI:

Martina Stantić, spremačica i Mladen Brčić, kontrolor; Nataša Evetović, recepcionar i Vukan Papić, policajac; Anita Reves, medicinska sestra i Milan Jović, automehaničar; Nevenka Šimić, vlasnik firme i Daniel Mrazovac, vlasnik firme; Daria Šimunović, radnik u proizvodnju i Daniel Takač, monter telekomunikacije; Trajka Šabanović, šivačica čarapa i Perica Vert, staklar.

ROĐENI

DOBILI KĆERKU:

Branka i Igor Popović, elektrotehničar (Nikolina); Adriana i Branislav Lančuski, menadžer (Lorena); Beata i Atila Sarapka, tehničar u pošti (Martina); Endrita i Ferdi Kajtazi (Alma); Jelena i Aleksandar Maluckov, radnik (Nevena); Senija i Marko Ivančić, pekar (Jelena); Marija i Danijel Mandić, dipl. inžinjer elektrotehnike (Marta).

DOBILI SINA:

Kornelija i Kristian Dobo, elektroinžinjer (Rihard); Dejana i Damir Rudić, pekar (Matija); Ksenija i Andrej Rusić, elektroinžinjer (Ognjen); Biljana i Dejan Rašović, lekar (Nikola); Tinde i Robert Makuca, veterinrski tehničar (Mateja); Andrea i Sebastijan Salma, policajac (David); Bojana i Branislav Zorić, frizer (Miloš); Zorica i Željko Lončar, radnik (Milan); Andrea i Jožef Kiš Čepegi, automehaničar (Bence); Snežana i Rahim Redžep, radnik (Enis); Izabela i Zoltan Bagi, student (Daniel).

UMRLI:

Đula (Antal) Senci, penzioner (1940); Agneza (Ivan) Štetak rođ. Majer, penzioner (1943); Mlađan (Jovo) Vujinović, električar (1986); Jovan (Mićo) Mihajlović, radnik (1952); Eva (Karlo) Bogdanović rođ. Neorčić, penzioner (1945); Ana (Jovan) Renčar rođ. Varga, penzioner (1932); Bela (Luka) Sadojević, penzioner (1930); Andraš (Andraš) Halaši, penzioner (1925); Lajoš (Šandor) Bruker, penzioner (1931); Dušan (Ljubomir) Vulin, penzioner (1942); Đerđ (Pavle) Tot, penzioner (1929); Terezija (Đerđ) Balaška, penzioner (1950); Krista (Pavle) Evetović rođ. Tumbas (1928); Marga (Adam) Sumraković rođ. Fabijan, penzioner (1929); Darinka (Marko) Marković rođ. Rodić (1932); Lajoš (Ferenc) Mesaroš, penzioner (1944); Šandor (Katalin) Labadi, penzioner (1938); Josip (Reže) Stantić, penzioner (1934); Ferenc (Šandor) Fodor, penzioner (1944); Ištvan (Janoš) Dušnoki, penzioner (1942); Jožef (Vince) Krunc, penzioner (1940); Magdolna (Ištvan) Katić rođ. Sokola, penzioner (1959); Mihalj (Jožef) Tot, penzioner (1924); Marija (Gabor) Nimčević rođ. Stantić, penzioner (1954); Marija (Nikola) Marinković rođ. Iljegić, rođ. Iljegić, domaćica (1932); Andrija (Franjo) De Negri, penzioner (1928); Roko (Đuro) Krmpotić, kožar (1954); Stevan

Izvor: SuMedija

povezane teme

0

Ova vest još uvek nije komentarisana.