• Pregleda: 4604

Hronika matične kancelarije (14 - 20. decembar)

Na osnovu podataka kojima raspolaže Matična služba grada Subotice predstavljamo vam hroniku venčanih, rođenih i umrlih u vremenskom periodu od nedelju dana.
Hronika matične kancelarije (14 - 20. decembar)

VENČANI

 • Dušanka Simić (obućar) i Milan Bukvić (pregled kola)
 • Ivana Gabrić (trgovac) i Srđan Jevtić (poljoprivredni proizvođač)
 • Jadranka Dora (ekolog) i Aleksandar Ćulibrk (rukovodilac kontrole kvaliteta)
 • Olga Petrekanović (domaćica) i Daniel Kolompar (fizički radnik)
 • Milena Nemedi (hemijski laborant) i Goran Antić (automehaničar)
 • Venera Stipić (domaćica) i Vladimir Buljovčić (radnik u proizvodnji)

ROĐENI

DOBILI ĆERKU

 • Jovana, Slavica i Duško Jovanović
 • Sara, Jagoda i Goran Nikolić
 • Lena, Aniko i Vilmoš Lacko
 • Milica, Dragana i Danijel Grgić
 • Nera, Sanja i Sebastian Penzeš
 • Emeše, Edina i Emil Markuš
 • Žofia, Danijela i Zoltan Nađ
 • Hana, Dijana i Robert Lenđel
 • Iva, Ivana i Mihailo Mak
 • Lea, Ljiljana i Stipan Prčić
 • Sara, Zlata i Saša Dulić
 • Ljumtujirije, Rabije i Ibrahim Hasana

DOBILI SINA

 • David, Tamara i Simon Kanižai
 • Matea, Sanela i Roland Kiš Bezdanji
 • Uroš, Sofija i Danilo Čaprić
 • Erik, Tamara i Tibor Zemko
 • Oliver, Brigita i Viktor Piuković
 • Donateo, Jana i Edmond Koljđeraj
 • Veljko, Sandra i Dražen Stojkovac
 • David, Biljana i ZDonateo, Jana i Edmond Koljđeraj
 • Veljko, Sandra i Dražen Stojkovac
 • David, Biljana i Zoran Mesaroš
 • Marko, Branka i Željko Majanović
 • Milan, Dijana i Duško Petrović

UMRLI

 • Ferenc, (Jožef) Gulič (1935), penzioner
 • Albert (Stevan) Holcvart (!931), penzioner
 • Stevan (Luka) Davčik (1952), penzioner
 • Roza (Albe) Bukvić rođena Rudić (1933), penzioner
 • Josip (Antun) Budanović (1932), penzioner
 • Zorka (Jovan) Majstorović rođena Dopuđa (1922), penzioner
 • Ljubica (Rade) Milovanović rođena Radović (1931), penzioner
 • Ladislav (Nevenka) Petrović (1964) izdržavano lice
 • Mihalj (Mihalj) Guljaš (1930), penzioner
 • Klara (Anton) Peić rođena Nimčević (1925), penzioner
 • Piroška (Pal) Štajnbek rođena Molnar (1936), domaćica
 • Cilika (Franjo) Mukić rođena Horvatski Zivalov (1930), domaćica
 • Vukola (Jovan) Pejović (1926), penzioner
 • Antun (Petar) Vidaković (1935), penzioner
 • Franjo (Vojislav) Roštaš (1952), pensioner
 • Miroljub Ljubomir (Koloman) Kiš (1936), penzioner
 • Dragoljub (Dušan) Matić (1939), penzioner
 • Olga (Oskar) Sentđerđi rođena Braun (1923), penzioner
 • Franjo (Mihajlo) Kesegi (1940), penzioner
 • Jovan (Nikola) Zagorac (1937), penzioner
 • Ferenc (Ferenc) Sekereš (1937), penzioner
 • Antun (Mijo) Moravec (1937), penzioner
 • Radovan (Brano) Krnajski (1930), penzioner
 • Miško (Andrija) Muranji (1936), penzioner
 • Katalin (Ištvan) Kiralj rođena Đemrei (1950), penzioner
 • Ljubica (Stanko) Kovač Striko rođena Benčik (1956), zemljoradnik
 • Katarina (Laza) Vujošević rođena Krnjajsi Burdin (1928), penzioner
 • Petar (Ištvan) Kovač (1943), penzioner
 • Jelisaveta (Petar) Tikvicki rođena Nađ (1931), penzioner
 • Ištvan (Ištvan) Jelačik (1942), penzioner
 • Ljubica (Đura) Klepić rođena Dukić (1926), penzioner
 • Jožef (Jožef) Horvat (1955), radnik
 • Vladislav (Stjepan) Kerovec (1949), penzioner

povezane teme

0

Ova vest još uvek nije komentarisana.