• Pregleda: 2024

Geza Babijanović reizabran za predsednika Suda časti RPK

U Regionalnoj privrednoj komori Subotice, danas je zakletvu položilo devet sudija Suda časti, a za predsednika je ponovo izabran Geza Babijanović, koji je inače i u Privrednoj Komori Srbije imenovan za sudiju Suda časti.
Geza Babijanović reizabran za predsednika Suda časti RPK

Predsednici tih sudova nemaju ograničen mandat, a Babijanović je na čelu Suda časti pri RPK Subotice već treći put. Kao penzionisani sudija, koji je profesionalno radio od 1970 do 2005. godine, bio predsednik Privrednog suda od 1992. do 2000. godine i predsednik Suda Udruženog rada od 1989. do 1991. godine, Babijanović kaže, da je Sud časti formiran pre više od jedne decenije, ali da nije mnogo aktivan.

- Rad Suda časti praktično zavisi od broja predmeta koji mu se dostave. Međutim, tokom mog desetogodišnjeg mandata rešavali smo svega dva predmeta. Razlog nije u neažurnosti sudija Suda časti, već u promenama koje su pratile čitavu reformu sistema. Predmeti su uglavnom rešavani na drugim sudskim instancama i bili u nadležnosti drugih sudskih organa, pa nije bilo potrebe da se rešavaju na Sudu časti. Ranije je bilo dobrih poslovnih običaja i više moralnih kodeksa, pa je i više predmeta stizalo pred Sud časti, a kako je privreda gubila na likvidnosti, tako su se gasili i poslovni običaji, objašnjava Babijanović.

On ističe, da se funkcija Suda časti nije samo rešavanje sporova.

- Prevashodni cilj Suda časti sada je promenjen i zasnovan na edukaciji privrednika. Razlog što malo predmeta stiže pred taj Sud je i u činjenici, da se ne mogu dva puta procesuirati isti predmeti, koji prethodno dospeju kod nadležnih sudova. Poslednji predmet smo rešavali povodom povrede poslovnog morala i doneli rešenje, da nije bilo povrede, jer se predmet rešavao na osnovu obligacionih odnosa - kaže Babijanović za portal SUmedija.

Izvor: SuMedija

povezane teme

0

Ova vest još uvek nije komentarisana.