• Pregleda: 1931

ESN: Cilj je doprinos socijalnoj inkluziji

Brisel je bio mesto još jednog susreta Evropske socijalne mreže (ESN), koja je imala pred sobom važne teme za konstruktivnu raspravu čiji rezultati donose velike novine, pod nazivom „Rukovodstvo, performanse i inovacije: Poboljšanja života u svetu koji se menja“.
ESN: Cilj je doprinos socijalnoj inkluziji

Član radne grupe iz Srbije na ovoj međunarodnoj konferenciji je dr Nenad Ivanišević, direktor Gerontološkog centra Subotica. Pored učesnika iz Nemačke, Finske, Italije, Belgije, Francuske, Engleske i drugih članica EU, Srbija je jedina zemlja koja nije član EU a da je imala svog predstavnika.

Radna grupa Evropske socijalne mreže za liderstvo, performanse i inovacije, oformljena je na početku ekonomske krize u Evropi. Ova međunarodna grupa rukovodioca javnih socijalnih usluga na lokalnom i regionalnom nivou se angažuje na ključnim pitanjima u menadžmentu javnih socijalnih usluga, kao što su istraživanja i prakse zasnovane na dokazima, liderstvo i menadžment, i partnerstva sa drugim javnim uslugama. Radna grupa je došla do zaključaka koji su važni za javne menadžere i koji mogu da im pomognu u reagovanju na krizu i u merama štednje, kao i da im pomogne u strateškom kreiranju usluga. U kriznom periodu, važno je da se iskustva razmenjuju, ne samo unutar zemlje već širom Evrope. Nije slučajno što su za članove radne grupe izabrani istaknuti eksperti iz socijalnih usluga, lokalnih samouprava i nacionalnih instituta, kako bi ukrstili svoje oblasti i došli do zajedničkih ekspektiza.

Učestvujući u evropskog socijalnoj mreži, direktor Gerontološkog centra, dr Nenad Ivanišević, na stručan način doprinosi povezivanju Evrope sa našom zemljom, koja je kandidat za ulazak u Evropsku Uniju. „Članovi ESN mreže su kao glavne ciljeve postavili pomoć u kontroli troškova, poboljšanju kvaliteta života ugroženih građana i doprinos socijalnoj inkluziji. Među najvažnijim mogućnostima za ostvarenje tih ciljeva, prepoznali su koprodukciju usluga sa građanima kroz praćenje njihovih potreba, stavljajući veći naglasak na rehabilitaciju i oporavak, kao i značaj samostalnog života u zajednici“- ukratko je objasnio dr Nenad Ivanišević. Ova mreža okuplja ljude koji su ključni za projektovanje i ostvarenje životne brige i podrške na lokalnom nivou, da uče jedni od drugih i da doprinose svojim iskustvom i stručnošću u izgradnji efektivne evropske i nacionalne socijalne politike.

U celoj Evropi je porast potreba za socijalnom pomoći primećen, što je direktno povezano sa stopom nezaposlenosti, i drugim faktorima. Kao odgovor na krizu, korištene su mere kao što su smanjenje zapošljavanja novih kadrova, korisnici su bili dužni da plate više cene za neke usluge, smanjene su plate kadrovima i druge. Više strateške inovacije se prave u upravljanju uslugama, kao što je ulaganje u postojeće kadrove, razvijanje tim menadžera, koprodukcija usluga sa građanima, umrežavanje lokalnih aktera. Mere koje se preduzimaju i politike koje se sprovode u socijalnim uslugama variraju kako na lokalnom, tako i na regionalnom nivou a i između zemalja, svake godine. Pod direktnim su uticajem menadžmenta, političkog vođstva, državne regulative, pod pritiskom korisničkih grupa i drugih faktora, pa lako dolazi do promena. Ove mere nisu samo posledica krize, već i dugoročnih trendova, zakonodavstva i demografskih trendova, pre svega starenje i migracija. Članovi ESN mreže su kao važnu vrstu podrške u efikasnosti obavljanja poslova iz oblasti socijalne zaštite istakli saradnju sa lokalnom samoupravom, regionalnim ogrankom udruženja socijalnih direktora, sa političarima- ali do određenih granica, prisustvo mladih manadžera u svom timu kod donošenja racionalnih odluka i prijateljstva sa ljudima koji su iz drugih oblasti ali su takođe na rukovodećim funkcijama.Evropska socijalna mreža želi da skrene pažnju Evropskoj uniji da naprave značajnije invensticije u socijalnu zaštitu, zdravstvo i obrazovanje jer je njihov značaj dugoročno daleko veći nego ulaganje u neke trenutne potrebe.

Članovi radne grupe:
1. Steinar Eggen Kristensen- Direktor socijalnih usluga, Radners, Danska
2. Nenad Ivanišević- Direktor Gerontološkog centra, Subotica, Srbija
3. Guido-Alwin Kläser- Direktor Socijalne službe, zdravlja i stanovanja, Erfurt, Nemačka
4. Jukka Lindberg- Šef nabavke, Odeljenje za socijalne usluge, Hamenlina, Finska
5. Bruno Marcato- Direktor Agencije za socijalne usluge, Bolcano, Italija
6. Karine Lycops- Šef socijalnog staranja, Centra za socijalno starenje, Genk, Belgija
7. Marie-Paule Martin Blachais- Generalni direktor Nacionalne opservatorije za zaštitu deteta, Francuska
8. John Powell- Direktor socijalne usluge i stanovanja odraslih, Redbridž, Engleska
9. Carlos Santos Guerrero- Šef službe za saradnju sa opštinama, Odeljenje za zaštitu, Galicija, Španija
10. Michaela Sopová- Šef za socijalna pitanja, Bratislava, Slovačka

ESN je nezavisna i neprofitna ogranizacija koje je osnovana 1998. godine u Velikoj Britaniji koja danas broji više od 90 članova iz 30 zemalja i mreža je za lokalne državne socijalne službe. Okuplja ljude koji kreiraju, upravljaju i pružaju socijalne usluge u državnim organima širom Evrope. Članovi ESN dele mišljenje da bi socijalne usluge trebalo da čuvaju i podržavaju ugrožene ljude, poštuju dostojanstvo i nezavisnost ljudi koji su korisnici usluga, slede izvrsnosti u socijalnom radu i zaštite prakse, slušaju korisnike i odgovaraju na njihove potrebe, promovišu solidarnost sa ugroženim ljudima u zajednicama i promovišu ravnopravnost i nediskriminaciju.

povezane teme

0

Ova vest još uvek nije komentarisana.