• Pregleda: 7354

Elaborat o otuđenju zemljišta za Svarovski

Elaborat o otuđenju zemljišta za Svarovski

Odbornici Skupštine grada usvojili su Elaborat o opravdanosti otuđenja zemljišta u državnom vlasništvu kompaniji Swarovski holding internešnal na 10 vanrednoj sednici grada. U Elaboratu je jasno prikazano zbog čega je ekonomski opravdano da grad pokloni zemljište investitoru, a o dokumentu će se izjasniti u Vlada Srbije. U Elaboratu se navodi da će investitor će u prvoj fazi investicije u periodu od tri godine od dana zaključenja finalnog ugovora zaposliti oko 600 radnika, a nakon toga još 300 radnika. Fabrika će se graditi na površini od oko 8 hektara, tržišne vrednosti 79 miliona dinara. Predviđena je proizvodnja i obrada kristalnih komponenti. Početak izgradnje objekta prve faze, završetak objekta i početak proizvodnje prve faze planirano je 2011/2012. godine. Vrednost investicije prve faze iznosi od 13 - 15 miliona evra. Formirana je nova odbornička grupa Ujedinjeni regioni koju čine, odbornik Bunjevačke stranke Vojvodine Branko Francišković i dva odbornika G 17 plus, Hrvaljko Stantić i Homolja Levente, a Viktorija Šimon Vuletić je imenovana za direktorku Art bioskopa „Aleksandar Lifka“.

Elaborat donosi i procenu javnih prihoda budžeta Grada Subotice za period od 2012. do 2017. godine od investicije “Swarovski International Holding” AG po osnovu poreza na zarade, poreza na imovinu, naknade za korišćenje građevinskog zemljišta i ekologiju. Ukupan planirani iznos ovih prihoda je 1.645.195 evra. Neto zarada zaposlenih za prvih pet godina rada fabrike iznosio bi oko 11,2 miliona evra.

Odbornici su postavili pitanje ko im garantuje da će investitor da ispoštuje ugovor, na šta je gradonačelnik rekao da će investitor da položi bankarske garancije i da grad ništa ne poklanja.

Sa 52 glasa za i tri uzdržana usvojena je prva tačka dnevnog reda nakon kraće rasprave. Bez rasprave donet je i Zaključak o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta za realizaciju investicije-proizvodnog objekta kompanije "Svarovski" u privrednoj zoni Mali Bajmok sa 54 za i 3 protiv, a doneto je i Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada Subotice u poslovnom imenu privrednog društva u osnivanju "Svarovski Subotica". Nakon završetka 10 vanredne sednice nastavljena je 28.sednica koja je prekinuta 17. novembra na 57. tačci dnevnog reda. Odbornik saveza Vojvođankih Mađara, Bucko Đerđ je pitao kada će dobiti odgovor na postavljeno odborničko pitanje o rešenju problema u Subotici sa izbeglicama. Pretpostavlja se da je mislio na imigrante i lažne azilante koji u našoj zemlji nemaju status izbeglica.

Izvor: RTV Yueco

povezane teme

0

Ova vest još uvek nije komentarisana.