• Pregleda: 2896

Budući studenti ove nedelje polažu prijemne ispite

Budući brucoši ove nedelje polažu prijemne ispite za upis na fakultet ili neku od škola strukovnih studija. Kandidati će moći da upišu jednu od šest visokoškolskih ustanova u našem gradu.
Budući studenti ove nedelje polažu prijemne ispite

Ekonomski fakultet u Subotici, prvu godinu može da upiše 366 studenata, i to 195 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i 171 samofinansirajućih studenata. Pored dosadašnjih sedam studijskih programa, od ove godine, budući studenti mogu da konkurišu i na novi studijski program Poslovna informatika, koji može da upiše ukupno 33 studenata.

Sa Ekonomskog fakulteta kažu za naš sajt da je na novootvoreni smer konkurisalo ukupno 37 kandidata u Subotici, od čega je za 22 buduća brucoša to bila prva želja na listi.

Na Građevinski fakultet se, u prvu godinu studija, može upisati ukupno 134 studenata, od čega 110 na budžet i 24 samofinansirajućih studenta. Od ove godine, budući studenti su mogli i da konkurišu na novi, Geodetski profil.

Visoka škola stukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera nudi studiranje za 250 studenata, 70 budžetskih i 180 samofinansirajućih, na četiri studijska programa, u trajanju od tri godine. Studenti mogu da konkurišu za vaspitača predškolske dece, trenera, ali i nutricionistu i medicinsku sestru.

Iz Visoke škole, gde su prijemni ispiti počeli juče, kažu za naš sajt da je na smer Nutricionista–dijetetičara, koji može da upiše ukupno 24 studenata i to na samofinansiranje, konkurisalo 12 kandidata. Oni će polagati testove iz biologije i hemije, i ukoliko budu uspešni, svi će se upisati u prvu godinu studija. Na smer Strukovna medicinska sestra, koji prima 56 studenata, takođe samo na samofinansiranje, konkurisalo je ukupno 26 kandidata, koji će prethodno morati da polože test iz biologije. Iz Visoke škole za obrazovanje vaspitača i treneta poručuju da će za ova dva smera sigurno biti mesta i u drugom upisnom roku.

Visoka tehnička škola strukovnih studija upisuje u prvu godinu osnovnih strukovnih studija ukupno 199 studenata, odnosno 160 budžetskih i 39 studenta koji plaćaju školarinu. Smerovi na koje zainteresovani kandidati mogu da konkurišu su Mašinstvo, Elektrotehnika, Informatika, Tehnički komunikacioni menadžment i Mehatronika.

Učiteljski fakultet, na kojem se nastava odvija na mađarskom jeziku, imaće mogućnost da upiše 55 budućih studenata, odnosno 35 budžetski i 20 samofinansirajućih, na studijskim programima za učitelje i vaspitače.

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Subotici, u prvom upisnom roku upisuje 100 studenata u prvu godinu osnovnih studija Opšteg prava. Zainteresovani kandidati polagaće prijemni ispit u vidu testa iz opšte kulture, a Fakultet nudi mogućnost od 10 odsto popusta na školarinu na prvoj godini studija, za kandidate koji se upišu u prvom upisnom roku.

Drugi konkursni rok za upis na fakultete i škole strukovnih studija, biće u septembru, kada će kanditati koji se nisu upisali u prvom roku, moći da konkurišu na preostale smerove na visokoškolskim ustanovama.

Izvor: Subotica.com

Kako vam se čini ponuda fakulteta i visokoškolskih ustanova u Subotici?

povezane teme

0

Ova vest još uvek nije komentarisana.