Komentara: 140
Pregleda: 37384

Biografije Gradonačelnika, skupštinskih zastupnika i članova Gradskog veća

16.12.2013. u 12:08h
Izvor: Subotica.com
Nova skupštinska većina, uz podršku većeg dela manjih partija koje su bile deo i prethodne većine, smenila je 21. novembra sa mesta gradonačelnika Modesta Dulića iz Demokratske stranke, a na njegovo mesto postavila Jenea Maglaija iz SVM-a. Takođe je došlo do promena na mestima predsednika Skupštine, gde je od Marije Kern Šolja iz SVM-a ovu funkciju preuzeo prof. dr Radmilo Todosijević iz SNS, kao i na pozicijama potpredsednika Skupštine, zamenika gradonačelnika i članova Gradskog veća.
Biografije Gradonačelnika, skupštinskih zastupnika i članova Gradskog veća

Što se članova Gradskog veća tiče, par nedelja nakon imenovanja na ovu funkciju, rešenjem gradonačelnika objavljenom u Službenom glasniku oni su dobili i konkretna zaduženja, odnosno resore.

S obzirom da je veliki broj posetioca sajta Subotica.com, što kroz komentare što kroz direktno obraćanje uredničkom timu, tražio da se stave na uvid biografije novoizabranih gradskih čelnika i njihovih pomoćnika, potrudili smo se da iz više izvora sakupimo i prezentujemo aktuelne biografije i unificiramo formu kako bi bila pregledna za sve posetioce, kao što smo to radili i u prethodnom periodu, a sve u cilju što veće transparentnosti.

Gradonačelnik i zamenici

JENE MAGLAI (1964, Subotica)
gradonačelnik
(predsednik GrO Saveza vojvođanskih Mađara)

Radno iskustvo:1989-1991. Sudijski pripravnik, Opštinski sud u Subotici; 1991-2008. Advokat; 2008-2010. Predsednik Skupštine grada Subotice; 2010-2013. Advokat

Obrazovanje: Diplomirani pravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

 

TOMISLAV VELJKOVIĆ (1946)
zamenik gradonačelnika
(član Socijalističke partije Srbije)

Radno iskustvo: 1974–1984. Referent ratarstva u „Agrokombinatu“; 1980–1984. Predsednik Upravnog odbora SIZ-a za komunalije i lokalne puteve; 1984–1986. Direktor Agro-zavoda, naučne ustanove pri „Agrokombinatu“ i direktor Agros zavoda; 1986–1988. Zamenik pomoćnika generalnog direktora za razvoj i nauku Agrosa; 1988–1992. Član Izvršnog veća Subotice, zadužen za privredu, direktor robnih rezervi Subotica u okviru sekretarijata za privredu (Izvršno veće) i predsednik Izvršnog veća (1992.); 1992–1994. Pomoćnik generalnog direktora za razvoj i proizvodnju u PP „Nova brazda“ Đurđin; 1994–2000. Generalni direktor „Agrokombinata“ Subotica; 2000–2003. Referent za proizvodnju „Agrokombinata“ Subotica; 2003–2004. Direktor „Agrokombinata“; 2004–2008. Komercijalni referent „Alkom“ Subotica; 2008-2013. Pomoćnik predsednika Skupštine grada Subotice.

Obrazovanje: Poljoprivredni fakultet u Beogradu, diplomirani inženjer.

Ostale aktivnosti: 1988–2000. Predsednik ŽRK „Spartak“; 2010. Član UO ŽOK „Spartak“; 2011. Član UO Konjičkog kluba „Bačka“.

 

Pomoćnici gradonačelnika

Pre konkretnih zaduženja za članove Gradskog veća, Maglai je imenovao i svoje pomoćnike.

LJUBEN HRISTOV
pomoćnik gradonačelnika zadužen za oblast male privrede
(član Socijaldemokratske partije Srbije)

Za pomoćnika gradonačelnika za oblast male privrede postavljen je menadžer Ljuben Hristov, lider subotičkog odbora Socijaldemokratske partije Srbije, koji je bio pomoćnik i prethodnog gradonačelnika Modesta Dulića.

Radno iskustvo: 1982–1996. U JNA (VJ). Od početničkih oficirskih dužnosti do načelnika roda u operativnim jedinicama. Vojna karijera se prekida na lični zahtev u činu majora „Zbog ličnog dostojanstva i oficirske časti“; 1996–2002. radi kao trgovac i komercijalista; 2002–2012. direktor proizvodno-uslužno-trgovačkog privrednog društva.

Obrazovanje: Vojna akademija - Beograd

 

MARIJA KERN ŠOLJA
pomoćnik gradonačelnika zadužena za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine
(član Saveza vojvođanskih Mađara)

Pomoćnica gradonačelnika za oblast komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine u narednom periodu biće Maria Kern Šolja, diplomirani ekonomista, članica Saveza vojvođanskih Mađara (SVM), koja je pre prekomponovanja vlasti u Subotici obavljala funkciju predsednice Skupštine grada.

Radno iskustvo: 1985-1994. KROS – JKP „Vodovod i kanalizacija“ Planer analitičar; 1994-2002. Opština Subotica Lokalna Samouprava Samostalni stručni saradnik za komunalne delatnosti pri Odeljenja za Privredu; 2002-2004. Opština Subotica Lokalna samouprava, član Izvršnog odbora zadužen za komunalne poslove; 2004-2009. JKP „Parking“ Stručni saradnik za ekonomsko-finansijska pitanja; 2009-2012. JKP „Suboticagas“ do sticanja zvanja interni revizor raspoređena na radno mesto Samostalni referent plana i analize; 2012-2013. Predsednica Skupštine grada Subotice.

Obrazovanje: Ekonomski fakultet Subotica Univerzitet u Novom Sadu, diplomirani ekonomista.

 

OTO BUŠ
Pomoćnik gradonačelnika zadužen za informisanje
(član Saveza vojvođanskih Mađara)

Dosadašnji član Gradskog veća zadužen za informisanje Oto Buš, takođe član SVM-a, biće u narednom periodu pomoćnik gradonačelnika zadužen za ovu oblast.

Radno iskustvo: 1985–1986. Bratstvo; 1987–2000. JKP „Vodovod i kanalizacija“; 2000–2004. "Hét Nap"; 2004–2012. Skupština AP Vojvodine.

Obrazovanje: Diplomirani ekonomista.

 

SINIŠA BABIČKOVIĆ
pomoćnik gradonačelnika zadužen za međunarodnu saradnju i regionalni razvoj

Za pomoćnika gradonačelnika Subotice postavljen je i Siniša Babičković, diplomirani ekonomista, koji će biti zadužen za oblast međunarodne saradnje i regionalnog razvoja.

 

Skupština grada Subotice

Smenom gradske vlesti došlo je do promena na mestima predsednika Skupštine, gde je od Marije Kern Šolja iz SVM-a ovu funkciju preuzeo prof. dr Radmilo Todosijević iz SNS, kao i na pozicijama potpredsednika Skupštine (Mirko Bajić), zamenika gradonačelnika (Tomislav Veljković) i članova Gradskog veća.

prof. dr RADMILO TODOSIJEVIĆ (1942, Novi Bračin, Ražanj)
predsednik Skupštine grada
(član Srpske napredne stranke)

Profesionalna orjentacija: ekonomija, menadžment i ekonomika preduzeća, strategijski menadžment, investicije i tehnički progres ipredviđanje budućnosti. Predavao je na fakultetima u Novom Sadu, Subotici, a u okviru međunarodne razmene gostovao je na više fakulteta u inostranstvu, u Rusiji, Nemačkoj, Švajcarskoj, Mađarskoj. Učestvovao je na naučnim skupovima u Parizu, Moskvi, Erevanu, Rejkjaviku, Pragu, Budimpešti, Bratislavi.

Skoro da nema ni jedne najviše funkcije koju nije obavljao na fakultetu i Univerzitetu: bio je prorektor Univerziteta u Novom Sadu, dekan i prodekan Ekonomskog fakulteta u Subotici, predsednik i šef katedre, predsednik Naučnog veća fakulteta, predsednik Saveta fakulteta, predsednik Upravnog odbora fakulteta, član Saveta Univerziteta, član Naučno nastavnog veća univerziteta, predsednik studentskog akademskog kulturno umetničkog društva „Ivo Lola Ribar“ Subotica.

Bio je veoma zapažen zbog svog višedimenzionalnog rada u nauci, obrazovanju, istraživanju i konsultanstvu. Za svoj rad dobio je brojna priznanja, od kojih je najvredniji Orden zasluge za narod koji mu je dodelilo predsedništvo SFRJ. Ima dve povelje sa plaketom Ekonomskog fakulteta, Povelju univerziteta, Povelju Univerziteta „Martin Luter“ iz Halea, više zahvalnica za različite doprinose u društvenom i profesionalnom angažovanju.

 

MIRKO BAJIĆ
zamenik predsednika Skupštine
(predsednik Saveza bačkih Bunjevaca)

Radno iskustvo: 1977–1983. Profesor fizike u srednjoj školi; 1983–1987. Srednja medicinska škola u Subotici (direktor); 1987–1992. Član Izvršnog veća opštine Subotica i sekretar za opštu upravu; 1993–1997. Direktor u privatnoj firmi; 1997–2000. Potpredsednik Skupštine opštine Subotica; 2000–2008. Poslanik u Skupštini SRJ, poslanik u Skupštini APV i predsednik Administrativnog odbora u Skupštini APV; 2009–2010. NIS; 2010–2012. Bunjevački informativni centar (direktor);

Obrazovanje: Diplomirani fizičar (Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, grupa fizika)

 

ĐULA LADOCKI
sekretar Skupštine
(član Saveza vojvođanskih Mađara)

Radno iskustvo: 2002–2003. Advokatski pripravnik; 2003–2004. Agencija za regionalni razvoj Most- Hid – pravnik; 2004–2005. Kancelarija Pokrajinskog ombudsmana u Subotici – stručni saradnik; 2005–2008. Pomoćnik Pokrajinskog sekretara za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova; 2008–2010. Član Gradskog veća grada Subotice zadužen za međunarodnu i regionalnu saradnju; 2010–2012.Kancelarija Pokrajinskog ombudsmana u Subotici – samostalni stručni saradnik; 2007–2008. Sekretar Izborne komisije grada Subotice; 2008–2010. Predsednik Izborne komisije grada Subotice; 2006–2012. Član Republičke izborne komisije.

Obrazovanje: Fakultet fizičke kulture u Budimpešti, smer profesor fizičke kulture i diplomirani trener vaterpola (1992), Fakultet nauka u Segedinu, smer diplomirani pravnik (2002) - obe diplome su nostrifikovane u Beogradu.

 

Članovi Gradskog veća po resorima

Što se članova gradskog veća tiče, par nedelja nakon imenovanja na ovu funkciju, rešenjem gradonačelnika objavljenom u Službenom glasniku oni su dobili i konkretna zaduženja, odnosno resore.

BLAŠKO STANTIĆ (1954, Bajmok)
član Gradskog veća zadužen za obrazovanje
(član Demokratskog saveza vojvođanskih Hrvata)

Radno iskustvo: 1980–1986. HI „Zorka“, samostalni konstruktor za mašinstvo; 1986. AD „Agroseme-Panonija“, glavni tehnolog održavanja; 2008. Član Inženjerske komore Srbije, 2008. Predsednik mesne zajednice Gat-Ker, 2007-2011. Zamenik predsednika MZ Gat, 2008-2012. Predsednik nadzornog odbora u Gradskom muzeju u Subotici.

Obrazovanje: Viša mašinska tehnička škola, Inženjer mašinstva

Ostale aktivnosti: Član DSHV od 2005. godine.

 

ŠIMON OSTROGONAC
član Gradskog veća zadužen za poljoprivredu
(član Saveza vojvođanskih Mađara)

Radno iskustvo: 1980–1989. „Peščara“, Šupljak; 1991–1992. OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Subotica, profesor geografije; 1992–1996. Poljoprivredni proizvođač na porodičnom imanju; 1996–2000. Osnivački član Poljoprivredne zadruge „Prima“ Bački Vinoogradi; 2000–2002. Poslovodni direktor Poljoprivredne zadruge „Prima“; 2004–2008. Član IO Poljoprivredne zadruge „Prima“; 2008. Predsednik IO Poljoprivredne zadruge „Prima“.

Obrazovanje: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, smer geografija, profesor geografije.

 

MILAN VUČKOVIĆ (1961, Subotica)
član Gradskog veća zadužen za privredu
(član Srpske napredne stranke)

Radno iskustvo: 1985-1988. Katedra Ekonomske doktrine, na Ekonomskom fakultetu u Subotici; 1988-1991. Direktor preduzeća za preradu i promet prehrambenih proizvoda „Medoprodukt“ Srbija; 1991-2003. Vlasnik i direktor uvozno-izvoznih preduzeća „Stefan“ i „Stenami“ u Subotici; 2003-2008. Direktor preduzeća „Plan“ Kraljevo; 2008-2012. Suvlasnik i direktor kompanije MSV-investing Kraljevo; od 2012-2013. Zamenik direktora PD „Elektrosrbija“ DOO Kraljevo.

Obrazovanje: Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet Subotica, diplomirani ekonomista.

 

MILIMIR VUJADINOVIĆ (1979, Mostar, BiH)
član Gradskog veća zadužen za socijalnu zaštitu
(član Srpske napredne stranke)

Radno iskustvo: 2007-2013. „Telus“ a.d. Beograd, IJ Subotica (stjuart, predradnik);

Obrazovanje: Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet Subotica, diplomirani ekonomista, smer marketing-menadžment.

Ostalo: Stranici jezici: engleski (osnovni nivo), ruski (srednji nivo), mađarski (osnovni nivo).

 

VJEKOSLAV OSTROGONAC
član Gradskog veća zadužen za sport, omladinu i turizam
(član SDPS - SPO - nezavisna odbornica Josipa Ivanković)

Radno iskustvo: 1991–2002. Caffe bar „ART”, vlasnik i menadžer; 2002–2003. A.D. „Podrum Palić”, koordinator za saradnju sa hotelskim i ugostiteljskim objektima; 2003–2008. D.o.o. „Spirit Evolution”, zastupnik robne marke „Evolution” na teritoriji AP Vojvodina; 2008–2012. Sportski savez Subotice, koordinator Lokalne kancelarije za mlade, sportski direktor FK „Bačka 1901” i sportski direktor FK „Radnički Bajmok”; 2012-2013. Član Gradskog veća zadužen za omladinu i turizam.

Obrazovanje: Saobraćajni tehničar, Viši trener fudbala.

Izvor: Subotica.com
Postavljeno pre 6 godina i 9 meseci
Komentara: 140
Pregleda: 37384
Povezana vest
Povezane teme
gradonačelnik Subotice Skupština grada Subotice milan vučković mirko bajić jene maglai marija kern šolja maria kern šolja blaško stantić oto buš šimon ostrogonac vjekoslav ostrogonac đula ladocki predsednik skupštine radmilo todosijević gradska skupština ljuben hristov milimir vujadinović siniša babičković
Komentara
0
Napiši komentar
Pošalji komentar
Dodaj grafički fajl
(do 2 MB)
    Imaš na raspolaganju 1000 karaktera
    Pravila komentarisanja
    Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove ovog Internet portala. Komentari su moderirani i odobravani u skladu sa opštim pravilima i uslovima.