• Pregleda: 5152

Apoteka Subotica prva akreditovana u Srbiji

Apoteka Subotica prva akreditovana u Srbiji

Apoteka Subotica je brend grada, a iza tog brenda su činjenice koje su potvrdili nezavisni ocenjivači tima za akreditaciju apotekarskih ustanova, izjavili su predstavnici Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova. Apoteka Subotica je zvanično 18. marta postala prva akreditovana apotekarska ustanova u Srbiji. Apoteka Subotica akreditovana je na maksimalni period od sedam godina pošto je ispunila postavljene standarde i kriterijume i od strane eksternih ocenjivača Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Vlade republike Srbije ocenjena kao ustanova orjentisana ka stalnom unapređenju kvaliteta.

Apoteka Subotica je prva apotekarska ustanova u našoj zemlji koja je prošla proces akreditacije. Cilj akreditacije zdravstvenih ustanova u Srbiji je unapređenje kvaliteta, bezbednosti pacijenata i uspostavljanje poverenja korisnika u sistem zdravstvene zaštite. Akreditacija je postupak ocenjivanja kvaliteta rada zdravstvene ustanove na osnovu primene optimalnog nivoa utvrđenih standarda rada zdravstvene ustanove u određenoj oblasti zdravstvene zaštite odnosno grane medicine.

Proces akreditacije Apoteke Subotica, predstavlja početak akreditacije zdravstvenih ustanova u Srbiji. Za zaposlene i menadžent ove ustanove akreditacija predstavlja postupak ocenjivanja kvaliteta usluga koje pružaju korisnicima, kao i menadžmenta koji te usluge uobličava. Apoteka Subotica je privilegovana da bude prva ustanova takve vrste u Srbiji koja je prošla proces akreditacije, i koji je na kraju pokazao da ona ispunjava veoma visoke standarde koji su postavljeni pred ustanove koje žele da budu akreditovane da obavljaju ovaj posao.

Apoteci Subotica 21. februara 2008. godine, dodeljena je sertifikacija standarda ISO 9001. Osim procesa akreditacije, Apoteka Subotica prolazi svakodnevni postupak ocenjivanja od strane samih korisnika koji se u njoj snabdevaju medikamentima. Osim toga, od 34 apotekarske ustanove u Srbiji, Apoteka Subotica je proglašena za najbolju apotekarsku ustanovu u Srbiji u 2009.

U sastavu Apoteke Subotica, posluje 20 organizacionih jedinica-ogranaka, od kojih je četrnaest na teritoriji grada, a šest u prigradskim mesnim zajednicama, sa ukupno 115 zaposlenih. Proces akreditacije Apoteke Subotica kao prve u Srbiji prošao je u godini jubileja - 230 godina apotekarstva u Subotici.

 

Izvor: RTV Yueco

povezane teme

0

Ova vest još uvek nije komentarisana.