Gradski trg
Plava fontana
Jadran - korzo
Palić - šetalište uz jezero

Kameru ugradio i održava GPSmart