• Broj pregleda: 100

Seb-agrar d.o.o.

Regionalni menadžer

Mesto zaposlenja: Severno-bački okrug
Rok za konkurisanje: 02.05.2018.
Postavljeno pre 3 dana i 16 časova

 

Seb-Agrar je osnovan 2011. godine kao porodična firma, sa sedištem u Senti malom mestu na severu Vojvodine. Osnovna delatnost firme je trgovina na veliko i malo.

Seb-Agrar se bavi prometom agro proizvoda, distribucijom pesticida, semena i mineralnog đubriva i prometom naftnih derivata. Ugovara i kreditira poljoprivrednu proizvodnju. Poslovanje bazira na svojim otkupnim mestima gde učvršćuje odnose sa svojim kooprerantima.

Regionalni menadžer

1 izvršilac
Severni Banat, Severna Bačka

Opis poslova:

 • Upravlja, koordinira i odgovoran je za rad regiona za koji je zadužen;
 • Učestvuje u pripremi strateškog poslovnog godišnjeg plana i budžeta regiona i odgovoran je za njegovo sprovođenje;
 • Odgovoran je za ostvarenje poslovnih rezultata regiona i izveštava pretpostavljene;
 • Svakodnevno preduzima konkretne mere u cilju poboljšanja prodaje i otkupa roba;
 • Odgovoran je za rezultate prodaje i otkupa po robama, kupcima, dobavljačima;
 • Prati tržište i preduzima konkretne mere za unapređenje poslovanja;
 • Daje predlog za povrate roba od kupaca;
 • Odgovoran je za realizaciju planiranog učešća na tržištu koordinirajući konkretne aktivnosti;
 • Odgovoran je za ispunjavanje ugovorenih uslova iz komercijalnih ugovora i stara se o dobrom poslovnom imidžu kompanije;
 • Izrađuje godišnje i periodične izveštaje o svim segmentima rada regiona za koji je zadužen;
 • Odgovoran je za redovnost plaćanja regiona za koji je zadužen;
 • Prati stanje obaveza prema dobavljačima;
 • Prati izveštaje o sprovedenim kompenzacijama;
 • Odgovoran je za sve troškove u okviru regiona i analizira troškove i upoređuje stvarne troškove sa projekcijom i planom i o tome izveštava pretpostavljene;
 • Odgovoran je za prikupljanje sredstava obezbeđenja;
 • Odgovoran je za sprovođenje projektovanog cash flow-a na godišnjem i periodičnom nivou regiona za koji je zadužen;
 • Odgovoran je za izgradnju dobrih poslovnih odnosa sa poslovnim partnerima u cilju ostvarivanja poslovnih ciljeva;
 • Upravlja radom komercijalnih referenata i odgovara direktoru.

Potrebne kvalifikacije:

 • Diplomirani ekonomista ili diplomirani inženjer poljoprivrede (smerovi: ratarski, zaštita bilja, agroekonomski);
 • 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim pozicijama;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • Odlično poznavanje rada na računaru (MS Office);
 • Orijentisanost na ciljeve i pozitivne rezultate;
 • Izrazita komunikativnost i pregovaračke sposobnosti;
 • Timski orijentisana osoba;
 • Po mogućnosti znanje mađarskog jezika.

Moto: Radi u Srbiji i troši pare u Evropskoj uniji.

Prijave sa biografijom možete poslati elektronskim putem.