Visoka tehnička škola strukovnih studija (VTŠ)
Fotograf: Goran Todorov

Okrugli sto na temu mogućnosti saradnje sa privredom

U Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija održan je okrugli sto na temu mogućnosti saradnje sa privredom, u cilju unapređenja edukacije. Foto: Atila Senci.

Povezana vest