Stara picerija

Izbor za titulu MISS Subotice

U organizaciji kompanije MISS YU