Sala Jelena Fotograf: Igor Irge

Venčanje: Noemi & Robert

Sreća je uvek bila tamo gde je neko umeo da voli i živeo za svoja osećanja... Srećno.... Foto Studio Verona.... Uživajte....