OISŠ "Dr Svetomir Bojanin"
Fotograf: Dejan Malagurski

Stručni skup "Teškoće u učenju i ponašanju u vrtiću i školi - disharmoničan razvoj kod dece"

Osnovna i srednja škola „Dr Svetomir Bojanin“ bila je domaćin stručnog skupa „Teškoće u učenju i ponašanju u vrtiću i školi – disharmoničan razvoj kod dece“.

Povezana vest

Povezane teme

deca ometena u razvoju

deca sa invaliditetom

deca sa posebnim potrebama

oisš dr svetomir bojanin