Petak, 20. jul 2018

51
Summer3p - petak veče

Palić

47
D.J. Morning Indian & D.J. Radak

Club Sax

32
Summer3p - dnevne radionice

Palić

14
Postavljanje tartan podloge na sportski teren

Aleksandrovo

12
Postavljanje novih sprava za vežbanje u Dudovoj šumi

Dudova šuma