DrvoTruo - Akustična svirka

Stara picerija
26. JANUAR 2012 ČETVRTAK 21:00h Stara Picerija DrvoTruo (Jovan Bajkin - gitara ,Srđan Stojanović - violina, Aleksandar Lipovan - gitara)
Najavili prisustvo: 5 Dolazim!
0

Ovo dešavanje još uvek nije komentarisano.