Otvoreni dan

Pronađite posao koji volite i dodaćete svakoj nedelji pet dana.
H. Jackson Brown Jr.

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera (nutricionista i strukovnih medicinskih sestara) iz Subotice otvara svoja vrata za sve zainteresovane buduće studente u sredu 20. marta 2019. godine sa početkom u 10 časova.

Zainteresovani budući studenti će biti u prilici da dožive studentsku atmosferu, upoznaju profesore i zaposleno osoblje, da oslušnu školski ritam i otkriju skrivene kutke Škole. Program predstavljanja svakog smera traje od 10 do 11 časova a nakon toga će predstavnici Studentskog parlamenta dočekati goste u Studentskom kutku i u neformalnoj atmosferi odgovarati na njihova pitanja.

Zainteresovani se mogu prijaviti na mejl: //';l[1]='a';l[2]='/';l[3]='<';l[4]='|115';l[5]='|114';l[6]='|46';l[7]='|117';l[8]='|115';l[9]='|118';l[10]='|111';l[11]='|115';l[12]='|118';l[13]='|64';l[14]='|103';l[15]='|110';l[16]='|105';l[17]='|116';l[18]='|101';l[19]='|107';l[20]='|114';l[21]='|97';l[22]='|109';l[23]='|114';l[24]='|112';l[25]='>';l[26]='"';l[27]='|115';l[28]='|114';l[29]='|46';l[30]='|117';l[31]='|115';l[32]='|118';l[33]='|111';l[34]='|115';l[35]='|118';l[36]='|64';l[37]='|103';l[38]='|110';l[39]='|105';l[40]='|116';l[41]='|101';l[42]='|107';l[43]='|114';l[44]='|97';l[45]='|109';l[46]='|114';l[47]='|112';l[48]=':';l[49]='o';l[50]='t';l[51]='l';l[52]='i';l[53]='a';l[54]='m';l[55]='"';l[56]='=';l[57]='f';l[58]='e';l[59]='r';l[60]='h';l[61]=' ';l[62]='a';l[63]='<'; for (var i = l.length-1; i >= 0; i=i-1){ if (l[i].substring(0, 1) == '|') document.write("&#"+unescape(l[i].substring(1))+";"); else document.write(unescape(l[i]));} //]]> ">

www.vsovsu.rs

0

Ovo dešavanje još uvek nije komentarisano.