Otvorena vrata na časove mentalne aritmetike SuanPan

Smart edu
Više detalja

Rad se uči u tri faze, manuelno na računaljci zatim na fleš kartici i na kraju se podiže na mentalni nivo računanje svim računskim operacijama. Program dokazano utiče na poboljšanje memorije, pažnje i koncentracije! Kako je pri radu na abakusu mogućnost greške svedena na minimum, dete tokom kursa razvija samopouzdanje, i zahvaljujući tome, emotivno sazreva, a uz sve to stiče i sposobnost koja krasi velike svetske genije – sposobnost odvojene pažnje – radi efikasno više stvari istovremeno!

Rad sa decom odvija se u tri uzrasne grupe:
KINDER (predškolci 5-6-godina),
PRIMARNA (1-4. razreda osnovne škole),
SEKUNDARNA (5-8. razreda osnovne škole).
Program je prilagođen uzrastu. Kurs traje osam meseci, a nastava se odvija jednom nedeljno u trajanju od 2 sata i 10 minuta (tri školska časa sa dve puze između). Tokom časa se smenjuju različite aktivnosti, a svaki čas se završava igricom, te deci nikako nije naporno, već dinamično i zanimljivo.

Upis vršimo i na srpskom i na mađarskom nastavnom jeziku.

www.smartedu.co.rs  kontatk 0691246939

Ul.Partizanska 14/3 

Dobrodošli!

0

Ovo dešavanje još uvek nije komentarisano.