Predstava: Marjan Kiš: Skupština na ćoši - HKC Bunjevačko kolo iz Subotice

Igraju:

Ana Ivković

Nataša Vojnić Tunić

Nikola Brčić Kostić

Lazo Jaramazović

Natalija Kovačević

Julijana Lajić

Ana Stanković

Ana Kesegi

Dajana Kiš

0

Ovo dešavanje još uvek nije komentarisano.