Predstava: Tomas Bernhard: Pred penzijom

Kamerna scena „Miroslav Antić” (Senta) i Kulturno obrazovni centar „Čoka” - gostovanje:

 

Tomas Bernhard:

 

PRED PENZIJOM

– na srpskom jeziku

 

r.: Radovan Zubac

 

KRATKO O PREDSTAVI 

Društvo u kojem pojedinac navlačeći masku društvene prikladnosti dolazi do položaja i zvanja, i pored toga što u svom privatnom životu ispoljava njmračnije nagone i sklonosti jeste bolesno društvo. Takav jedan ritual, ne predstavlja ništa drugo do život bez duha, život u stalnom strahu, vodi ka stvaranju bolesne zajednice. Ujednom totalitarnom sistemu strah čoveka može da ubije, ali i da ga spase. Sve je stvar izbora i odluke.

0

Ovo dešavanje još uvek nije komentarisano.