Radionica: Skrivena snaga žene

Sposobnost brzog prelaska sa jednog na drugi zadatak i simultano obavljanje više poslova istovremeno osobine su koje se u modernom biznisu veoma cene. Iako je nekoliko studija dokazalo da prosečne žene imaju bolje razvijene ovakve veštine od prosečnih muškaraca, u poslovnom okruženju njihov rad je i dalje manje plaćen. Rezultati međunarodnog istraživanja o multitaskingu pokazuju da su žene bolje organizovane i bolje funkcionišu pod pritiskom te da su žene sposobnije za multitasking.

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera (nutricionista i strukovnih medicinskih sestara) iz Subotice sprovodi projekat ,,CHANGE YOUR MIND –CITIZENS IN CHARGE,,   u saradnji sa UG ,,Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen,, iz Linca uz podršku Austrijske Razvojne Agencije (Austrian Development Agency (ADA)) kroz Building Administrative Capacities In Danube Region (BACID) grant šemu (Izgradnja administrativnih kapaciteta u Dunavskom regionu  i zemljama Zapadnog Balkana), kojim upravlja Austrijsko udruženje gradova (AACT) i KDZ Centar za istraživanje javnih uprava.

Pozivamo vas na tročasovnu radionicu ,,Skrivena snaga žene,,  koja će se održati u prostorijama Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera (nutricionista i strukovnih medicinskih sestara) na adresi Banijska 67 u ponedeljak, 13.maja 2019. godine sa početkom u 17 časova.

Učešće je besplatno ali je neophodno obezbediti svoje mesto putem prijave na mejl: //';l[1]='a';l[2]='/';l[3]='<';l[4]='|115';l[5]='|114';l[6]='|46';l[7]='|117';l[8]='|115';l[9]='|118';l[10]='|111';l[11]='|115';l[12]='|118';l[13]='|64';l[14]='|103';l[15]='|110';l[16]='|105';l[17]='|116';l[18]='|101';l[19]='|107';l[20]='|114';l[21]='|97';l[22]='|109';l[23]='|114';l[24]='|112';l[25]='>';l[26]='"';l[27]='|115';l[28]='|114';l[29]='|46';l[30]='|117';l[31]='|115';l[32]='|118';l[33]='|111';l[34]='|115';l[35]='|118';l[36]='|64';l[37]='|103';l[38]='|110';l[39]='|105';l[40]='|116';l[41]='|101';l[42]='|107';l[43]='|114';l[44]='|97';l[45]='|109';l[46]='|114';l[47]='|112';l[48]=':';l[49]='o';l[50]='t';l[51]='l';l[52]='i';l[53]='a';l[54]='m';l[55]='"';l[56]='=';l[57]='f';l[58]='e';l[59]='r';l[60]='h';l[61]=' ';l[62]='a';l[63]='<'; for (var i = l.length-1; i >= 0; i=i-1){ if (l[i].substring(0, 1) == '|') document.write("&#"+unescape(l[i].substring(1))+";"); else document.write(unescape(l[i]));} //]]> "> . Radni jezik je engleski.

Radionicu vode gošće iz Linca Petra Hauser i Sara Kerstin Breuer. Radionica je deo projekta ,,Change your mind, citizens in charge,,.

Petra Hauser je predavačica na Univerzitetu obrazovanja u Lincu kao i direktor i koosnivačica Udruženja građana ,,Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen,, koje pruža građanima u Lincu političko obrazovanje i demokratsku podršku. Koosnivačica je i UG  “Institut für Interdisziplinäre Bildung”  gde radi na međunarodnim projektima i razvija inovativne koncepte obrazovanja. Konsultant je i trener u Berufsförderungsinstitut.

Sarah Kerstin Breuer je specijalista za organizaciju, inovacije i ljudske resurse. Zajedno sa Petrom je osnovala UG  ,,Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen,,. Radila je kao konsultant sa nezaposlenim licima različitih profila i starosti (od 15 do 60 godina)  te im pomagala da pronađu svoj put kroz radionice, edukacije i treninge. 

BACID FOND je fond Austrijske Razvojne Agencije (ADA) koje vodi Austrijsko udruženje gradova (AACT) i KDZ (Centar za istraživanje javnih uprava). Podržava male projekte razmene znanja između austrijskih entiteta i partnera u zemljama Zapadnog Balkana i Republike Moldavije. BACID ima za cilj jačanje kapaciteta entiteta u zemljama koje nisu EU članice na Zapadnom Balkanu i Moldaviji, a  u okviru ekonomskih, ekoloških i socijalnih stubova održivog razvoja sa snažnim fokusom na jednakost kao glavnim elementom Agende 2030, kroz uvođenje srodnih EU politika i standarda. Prateći dosadašnja iskustva „novih“ zemalja članica EU, kao najuspešniji alat u sticanju praktičnog znanja, identifikovani su saradnja ravnopravnih korisnika iz različitih delova EU i  transfer znanja i veština, stoga je postavljen cilj  koji će se postići kroz predstavljanje austrijskih znanja kao i međusektorsko partnerstvo.

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera (nutricionista i strukovnih medicinskih sestara) iz Subotice je obrazovna ustanova čije je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina. Jedan od strateških ciljeva Škole je razmena znanja na svim nivoima, unapređivanje sredine u kojoj posluje i implementacija inovativnih preduzetničkih ideja.

 

 

 

0

Ovo dešavanje još uvek nije komentarisano.