Javni čas udaračkog odseka

Muzička škola

Javni čas udaračkog odseka, 13.maj (ponedeljak), Muzička škola, 18 h.

Nastupaju učenici udaraljki osnovne i srednje muzičke škole u Subotici.

0

Ovo dešavanje još uvek nije komentarisano.