Moj izbor - koristim kondom! - Obeležavanje svetskog dana borbe protiv AIDS-a

MOJ IZBOR - Koristim kondom i prihvatam osobe drugačije od sebe Program sa Planom aktivnosti povodom obeležavanja 01. decembra, Svetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a u organizaciji Zavoda za javno zdravlje Subotica Ovogodišnja Kampanja povodom 01. decembra-svetskog dana borbe protiv AIDS-a biće fokusirana prvenstveno na mlade, pod sloganom: MOJ IZBOR Koristim kondom Povodom 01.decembra- Svetskog dana borbe protiv SIDE, u Subotici će se organizovati niz aktivnosti u koju će se uključiti veliki broj Institucija i Organizacija (vladinih i nevladinih), uz koordinaciju Zavoda za javno zdravlje. Kampanju će obeležiti sledeće Institucije i Organizacije: + Zavod za javno zdravlje Subotica (Centar za prevenciju i kontrolu bolesti Savetovalište za HIV i polno prenosive bolesti, Centar za promociju zdravlja, Centar za higijenu i humanu ekologiju-Savetovalište za pravilnu ishranu) + Dom zdravlja Subotica (Savetovalište za mlade, studentska ambulanta, Preventivni centar) + Opšta Bolnica Subotica + “Apoteka” Subotica + Crveni krst Subotica + Centar za socijalni rad + Srednja medicinska škola + Ekonomska škola “Bosa Milićević” + NVO (“Crvena linija”, “Stav+”, “SPY”) 1. Dobrovoljno poverljivo savetovanje i besplatno testiranje obavljaće se u tri institucije u sledećim terminima: - Zavod za javno zdravlje Subotica, Centar za prevenciju i kontrolu bolesti-Savetovalište za HIV i polno prenosive bolesti, Zmaj Jovina 30, I sprat: ponedeljak, 01.12.2008. od 8-12h i noćno savetovanje od 19-24h - Studentska ambulanta Doma zdravlja Subotica ponedeljak, 01.12.2008. od 10-13h - Opšta Bolnica Subotica ponedeljak, 01.12.2008. od 8-17h 2. Predavanja na temu HIV: - Tribina- Za učenike srednjih škola u prostorijama Crvenog krsta 04.12. 2008. u 12h - Radionica - Za štićenike Centra za socijalni rad 05.12.2008. u 12h. Teme tribina i radionica: -„ Epidemiologija HIV-a“, dr Nebojša Bohucki; „Povezanost oboljevanja stanovništva od SIDE i TBC sa bolestima zavisnosti“, dr Zorica Dragaš - Okrugli sto na temu: „Prihvatam osobe drugačije od sebe“ 03.12.2008. Ekonomska škola “Bosa Milićević”. - U prostorijama Crvenog krsta Subotica obavljeće se i vršnjačka edukacija srednjoškolaca u periodu od 25.-27.11.2008. 3. Zdravstveno promotivne aktivnosti na Trgu Slobode obavljaće aktivisti i zaposleni iz svih nabrojanih institucija u ponedeljak 01.12.2008. sa početkom u 11h, pod sloganom ”Zona bez diskriminacije”. - Na gore navedenoj lokaciji biće postavljeni štandovi sa edukativnim materijalom i besplatnim kondomima. Štandovi će biti organizovani po tematskim celinama: -- Primarna prevencija, promocija Savetovališta za HIV i polno prenosive bolesti - DPST -- Lečenje i podrška terapiji -- Podrška osobama koje žive sa HIV-om -- Ljudska prava i HIV. Za aktivnosti na trgu učešće će uzeti sve navedene organizacije. Zavod za javno zdravlje, Savetovalište za mlade i Preventivni centar Doma zdravlja Subotica, Apoteka Subotica i vršnjački edukatori Srednje medicinske škole, obavljaće promociju zdravih stilova života- nerizičnog ponašanja, savete kako se zaštititi od HIV-a i kako smanjiti rizike za HIV, promociju upotrebe kondoma i besplatno deljenje kondoma. Crveni krst Subotica i vršnjački edukatori - postavljanje promo-materijala u autobusima Subotica-transa; emitovanje promotivnog filma Crvenog krsta Srbije o prevenciji HIV-a na promo-ekranu autobusa Subotica-transa, tokom celog dana 01.decembra 2008; uključivanje edukovanih srednjoškolaca 01.decembra u aktivnostima na trgu i sprovođenje ankete u autobusima Subotica-transa u kojima se puštao promotivni film; organizovanje promotivne šetnje od Crvenog krsta Subotica do Gradskog trga i paljenje sveća na Trgu u večernjim satima. Načelnik centra za prevenciju i kontrolu bolesti dr Gordana Krtinić PROGRAMI I PROJEKTI * “DPST tokom cele godine” * “RAR -Brza procena stanja i odgovor na HIV/AIDS među adolescentima oba pola, najosetljivijim na HIV rizik” (UNICEF, ZJZS, CSR) * “Smanjenje rizika od seksualne transmisije HIV-a kod MSM populacije” (SPY Beograd, Zavod za javno zdravlje Subotica) * “Prevencija HIV-a i polno prenosivih bolesti u posebno vulnerabilnim populacijama” (Opština Subotica, Dom Zdravlja, Zavod za javno zdravlje, Apoteka Subotica, Centar za socijalni rad) * “Podrška osobama koje žive sa HIV-om”-palijativna nega (Infektivna klinika Novi Sad, Crvena linija, Zavod za javno zdravlje)
0

Ovo dešavanje još uvek nije komentarisano.