• Pregleda: 3272

Povećan broj zahteva za socijalnu pomoć

Povećan broj zahteva za socijalnu pomoć

Zahvaljujući novom zakonu o socijalnoj zaštiti, u junu, julu i avgustu, podneto je 30% više zahteva za socijalnu pomoć u odnosu na prošlu godinu. U Centru za socijalni rad u toku je revizija svih predmeta kako bi se za svaku od oko 2.000 porodica koliko ih koristi socijalnu pomoć utvrdio tačan iznos koji iim pripada. Novi zakon o socijalnoj zaštiti stanovnika stupio je na snagu 12. aprila i proširio je obuhvat korisnika pomoći zbog veće fleksibilnosti uslova za ostvarivanje prava na pomoć.

Ako ste nezaposleni, a pre godinu dana ste podigli otpremninu, po novom zakonu o socijalnoj zaštititi i vi imate pravo na socijalnu pomoć. Pravo imaju i nezaposleni koji su pre mesec dana prestali da primaju naknadu sa tržišta rada. Osim toga, pravo na 20% uvećanu pomoć imaju i samohrani nezaposleni roditelji. Socijalnu pomoć u Subotici koristi preko 2.000 porodica, a tačan broj će se znati nakon revizije svih predmeta koja je u toku, što je takođe predviđeno zakonom, gde će za svaku porodicu pojedinačno biti određena visina socijalne pomoći po metodologiji koja obuhvata osnovicu od 6.500 dinara, uvećanu za broj članova porodice, ali i umanjene za visinu trenutnih, ali i propuštenih prihoda ukoliko je neko radno sposoban, a nezaposlen.

Danijela Zvekić iz službe za društvene delatnosti gradske uprave kaže da je Grad Subotica imao rok od šest meseci da svoje akte iz oblasti socijalne zaštite uskladi sa novim zakonskim rešenjima, što je i učinjeno. Sačinjen je predlog odluke o proširenim pravima iz socijalne zaštite o čemu će raspravljati odbornici lokalnog parlamenta. Po njenim rečima, utvrđene su obaveza grada po pitanju obaveznih usluga i dodatnih prava koja nisu utvrđena zakonom, a potrebna su na terenu. Možda i najvažnije pravo koje građani imaju jeste jednokratna novčana pomoć.

Zakon donosi još jednu novinu koja će obradovati subotičane u stanju socijalne potrebe. Novim zakonom i radno nesposobna lica sa posedom do jednog hektara imaju pravo na pomoć, za razliku od prethodnog rešenja koje je određivalo da ta površina ne sme biti veća od pola hektara.

Izvor: RTV Yueco

povezane teme

0

Ova vest još uvek nije komentarisana.