Hrvatska kuća - Matica

Održan "Sajam budućnosti – gde krenuti sutra?"

Na prvom "Sajmu budućnosti – gde krenuti sutra?" učenicima sedmih i osmih razreda predstavljene su srednje škole u kojima se na određenim smerovima izvodi nastava na hrvatskom jeziku. Predstavljene su četiri srednje škole - Gimnazija "Svetozar Marković" (opšti smer), Politehnička škole (tehničar multimedije), Medicinska škola (medicinska sestra – vaspitač, kao i Klasična gimnazija "Paulinum" koja je društveno-jezičkog smera.
Povezane teme

hrvatska nacionalna manjina

obrazovanje na hrvatskom jeziku

nastava na hrvatskom jeziku