Ekonomski fakultet
Fotograf: Dejan Malagurski

Predavanja za početnike u e-biznisu (Dragan Mileusnić na temu: Vrste poslovnih subjekata i registrovanje istih)

Predavanje advokata, Dragana Mileusnića, na temu: Vrste poslovnih subjekata i registrovanje istih
Povezane teme

regionalni inovacioni startap centar

dragan mileusnić