Oh, bloody life! - Art cinema "Aleksandar Lifka"

1983. mađarska drama, 111 min. Engleski titl R: Peter Bačo U: Doroća Udvaroš, Zoltan Bezeredi, Laslo Sačvai Početak projekcije 20.00h
0

Ovo dešavanje još uvek nije komentarisano.