• Pregleda: 2155

Nedeljni izveštaj Matične službe (7-14. novembar)

Na osnovu podataka kojima raspolaže Matična služba grada Subotice predstavljamo zvaničan nedeljni izveštaj (7-14. novembar 2014.) venčanih, rođenih i umrlih.
Nedeljni izveštaj Matične službe (7-14. novembar)

Venčani:

 • Radmila Lučić, trgovac i Zoran Cmiljanović, policijski službenik,
 • Ilona Maćaši, penzioner i Jožef Kočiš, penzioner,
 • Mirjana Gabrić, šef kontrole i kvaliteta i Bojan Zdravković, vozač teretnog vozila
 • Radmila Lučić, trgovac i Zoran Cmiljanović, policijski službenik
 • Ilona Maćaši, penzioner i Jožef Kočiš, penzioner
 • Mirjana Gabrić, šef kontrole i kvaliteta i Bojan Zdravković, vozač teretnog vozila
 • Anita Balaton, nanosilac zaštitnih prevlaka i Dajan Dajanović, instalater
 • Daniela Dara, učenica i Atila Bartuš, nezaposlen
 • Marina Tasić, šivačica i Senad Gabrić, pomoćni radnik u knjigoveznici
 • Danijela Stankić, nastavnik likovne kulture i Robert Kiš, grafičar
 • Bojana Buljovčić, medicinska sestra i Marko Sirmić, apsolvent rudarsko geološkog fakulteta
 • Anita Milodanović, diplomirani ekonomista i Robert Stojanović, elektrotehničar procesnog upravljanja
 • Ilijana Ivković, tehničar za oblikovanje grafičkih proizvoda i Norbert Farkaš, magacioner
 • Jovanka Deverdek, domaćica i Stevo Deverdek, vozač kamiona
 • Milica Vilić, radnik u proizvodnji i Dragan Samardžija, penzioner

Rođeni

DOBILI ĆERKU

 • Sofija, Dragana i Srđan Lukić
 • Janja, Miljana i Srđan Nalčić
 • Aleksandra, Elizabeta i Aleks Lakatoš
 • Iskra, Milana i Mirko Korać
 • Lana, Dejana i Ognjen Tatalović
 • Jovana, Tamara i Bojan Božić
 • Anđela, Ivana i Marko Žiža
 • Teodora, Aleksandra i Nikola Dani
 • Željana, Adrijana i Dragoljub Božić

DOBILI SINA

 • Kosta, Aleksandra i Milan Bakić
 • Luka, Dragan i Milutin Bogdanović
 • Mihajlo, Jelena i Milenko Nikutović
 • Jovan, Sanja i Danilo Popović
 • Saša, Danijela i Zoran Srđenović
 • Luka, Sandra i Vladimir Vuković
 • Uroš, Suzana i Časlav Stojiljkov
 • Vukašin, Ana i Milan Banjac
 • Mateo, Anja i Vladimir Tumbas
 • Nemanja, Nataša i Damir Horvat
 • Mihajlo, Marija i Dragoslav Vasiljev
 • Mihajlo, Adrijana i Drgoljub Božić

Umrli

 • Agneš (Ištvan) Mađarski rođena Vencel (1921), penzioner
 • Jožef (Jožef) Bartuš (1953), pčelar
 • Janoš (Ištvan) Palfi (1940), penzioner
 • Reže (Mihalj) Sabo (1950), penzioner
 • Mara (Mihajlo) Kaposta rođena Sabo Cibolja (1921), domaćica
 • Etelka (Adam) Nađ (1925), penzioner
 • Desanka (Stevan) Bataković rođena Papić (1940), penzioner
 • Ana (Vince) Bartuš rođena Šoš (1926), penzioner
 • Miloš (Miloš) Višić (1945), penzioner
 • Joso (Đuro) Flekeštajn (1928), zemljoradnik
 • Smiljana (Milovan) Rukavina rođena Njukić (1933), penzioner
 • Mihajlo (Stevan) Guljaš (1929), penzioner
 • Jelena (Sava) Stefanović rođena Trbojević (1934), penzioner
 • Antal (Antal) Benko (1933), penzioner
 • Marija (Stevan) Fekete rođena Molnar (1928), penzioner
 • Ćerim (Bajram) Bajrami (1934), penzioner
 • Vojislav (Julije) Šarčević (1935), penzioner
 • Emilia (Antal) Mesaroš rođena Lošonc (1929), penzioner
 • Marija (Antal) Fazekaš rođena Moravec (1929), penzioner
 • Jelena (Mijo) Prćić rođena Buljovčić (1938), penzioner
 • Marija (Stevan) Šimić rođena Bereš (1933), penzioner
 • Jožef (Janoš) Goljaš (1937), izdržavano lice
 • Čaba (Ladislav) Francišković (1960), penzioner
 • Stana (Antun) Tatalović rođena Oljuz (1941), penzioner
 • Teza (Luka) Šilei rođena Kujundžić (1933), domaćica
 • Robert (Florijan) Makuca (1967), veterinarski tehničar
 • Franjo (Albert) Horvat (1938), zemljoradnik
 • Gizela (Antal) Varga rođena Konkolj (1955), penzioner
 • Branislava (Obrad) Higl rođena Subotin (1935), penzioner
 • Štefanija (Srećko) Milošev Latovljev rođena Pehrač (1921), penzioner
 • Slavko (Pane) Cvijić (1921), penzioner
 • Verona (Ištvan) Tilinger rođena Fekete (1939), penzioner
 • Marija (Pavle) Sužnjević rođena Novković (1927), penzioner
 • Milan (Dušan) Matković (1927), zemljoradnik
 • Ilona (Janoš) Fadi rođena Kiralj (1930), penzioner
 • Kalman (Karolj) Kovač Nemedi (1929), penzioner
 • Julka Pek rođena Simić (1941), penzioner
 • Ferenc (Lajoš) Bakoš (1945), penzioner
 • Slobodanka (Ilija) Savić rođena Hrnjak (1953), penzioner
 • Jovan (Dane) Bubalo (1931), penzioner
 • Jelisaveta Jurčak (1940), penzioner
 • Janoš Juhas (1959)
Izvor: Subotica.com

povezane teme

0

Ova vest još uvek nije komentarisana.