• Pregleda: 5080

Nedeljni izveštaj Matične službe (4-10. oktobar)

Na osnovu podataka kojima raspolaže Matična služba grada Subotice predstavljamo vam zvaničan nedeljni izveštaj (4-10. oktobar 2014. godine) venčanih, rođenih i umrlih.
Nedeljni izveštaj Matične službe (4-10. oktobar)

VENČANI

 • Sonja Skenderović, profesor tehničkih nauka i Sive Mačković, vlasnik privatnog preduzeča
 • Marija Bartok, prodavac i Nikola Tatalović, elektrotehničar
 • Nataša Stipanović, profesor sociologije i filozofije i Antonio Čirkosta, advokat
 • Slađana Lukačević, administrator i Marinko Stantić, poljoprivrednik
 • Oršolja Helenji, vlasnik privatne firme i Oto Guganović, elektrotehničar računara
 • Sanja Šarčević, proizvodni radnik i Mario Ostrogonac, poslovođa
 • Kristina Mesaroš, radnik u prehrambenoj industriji i Lajoš Farkaš, radnik u prehrambenoj industriji
 • Edit Molnar, vaspitačica i Norbert Ormoš, sitoštampar
 • Sonja Hampelić, medicinska sestra i Vladimir Ćirjaković, vlasnik privatne firme
 • Vanja Dobrički, operater i Borislav Josifoski, monter centralnog grejanja
 • Nada Polić, sudijski pomoćnik i Igor Prlja, referent gradskog saobraćaja  

ROĐENI

DOBILI ĆERKU

 • Jelena, Sandra i Milan Bjekić
 • Reka, Melinda i Žolt Seleš
 • Dorka, Monika i Kristian Domonkoš
 • Helena, Melinda i Goran Stipančević
 • Iskra, Tanja i Boris Tikvicki
 • Lila, Anita i Srđan Vojnić Tunić
 • Nela, Vesna i Ernest Jurić
 • Jana, Sanja i Darko Vukmanov Šimokov
 • Kalina, Svetlana i Goran Kalančev
 • Laura, Klaudija i Gabor Cibolja
 • Kiara, Eva i Ljubomir Krstović

DOBILI SINA

 • Alen, Klaudia i Atila Silađi
 • Nikola, Vesna i Branko Rudić Vranić
 • Mateo, Larisa i Siniša Pijuković
 • Aleksandar, Stela i Ištvan Fazekaš
 • Bogdan, Dragana i Igor Vojnić Đanin
 • Miloš, Gordana i Tihomir Bajić
 • Hunor, Kinga i Zoltan Balint
 • Emanuel, Đulija i Ratko Radičević
 • Florian, Adriana i Ištvan Sabo Cibolja
 • Mate, Sonja i Gabor Lošonc
 • Nemanja, Livia i Ognjen Grubišić
 • Stefan, Monika i Predrag Nikolić
 • Igor, Jelena i Tibor Tokić
 • Nikola, Zorica i Milorad Knežević
 • Aleksej, Maja i Sebastian Popov
 • Kristof, Melinda i Titus Juhas

UMRLI

 • Šandor (Lajoš) Čeke (1939), penzioner
 • Šandor (Šandor) Mike (1956), penzioner
 • Mirko (Mirko) Gabrić (1949), penzioner
 • Adam (Mihajlo) Dulić (1933), penzioner
 • Ivan (Grgo) Serenče (1944), penzioner
 • Milan (Ljubomir) Kuzmanov (1945), penzioner
 • Deže (Menjhert) Varga (1945), penzioner
 • Janoš (Ivan) Polaček (1962), penzioner
 • Tibor (Tibor) Dožai (1960), privatnik
 • Imre (Andraš) Ožvar  (1952), poljoprivreni tehničar
 • Dragoslav (Milan) Husar (1937), penzioner
 • Cecilija (Albe) Savić rođena Lebović (1927), penzioner
 • Vince (Vince) Silvaši (1952), penzioner
 • Ivan (Vince) Andrašić (1947), penzioner
 • Stevan (Bela) Salai (1933), penzioner
 • Ivona (Bogdan) Stojkov Borić rođena Stojkov (1935), penzioner
 • Janoš (Antun) Kovač Šetet (1947), penzioner
 • Katalin (Ištvan) Bešlić rođena Pušin (1942), penzioner
 • Jožef (Đerđ) Vereš (1957), penzioner
 • Ivan (Antun) Ivić (1926), penzioner
 • Milan (Petar) Rebuš (1940), penzioner
 • Jožef (Gergelj) Poša (1946), penzioner
 • Ferenc (Ferenc) Njari (1958), mesar
 • Bela (Ištvan) Bede (1934), penzioner
 • Jovanka (Pavle) Gložanski rođena Glavurtić (1939), penzioner
 • Olga (Radivoj) Pap (1931), penzioner
 • Ivan (Žarko) Ristić (1950), penzioner
 • Rozalija (Jovan) Peter rođena Dućak (1932), penzioner
 • Viktorija (Pal) Koletar rođena Burjan (1943), penzioner
 • Nadežda (Miroslav) Romić rođena Ćoćić (1939), domaćica
 • Lucija (Rade) Milanković rođena Radović (1941), penzioner
 • Petar (Antun) Benčik (1933), penzioner
 • Jelena (Luka) Blašić rođena Rafai (1936),  penzioner
 • Natalija (Sredoja) Radojković rođena Putić (1924), penzioner
 • Ivan (Danilo) Rožumberski (1950), penzioner
 • Đorđe (Aleksa) Gojić (1972), poslovođa
 • Danica (Miloš) Rosenfeld rođena Napijalo (1927), penzioner
Izvor: Subotica.com

povezane teme

0

Ova vest još uvek nije komentarisana.