• Pregleda: 4489

Nedeljni izveštaj Matične službe (25-31. oktobar)

Na osnovu podataka kojima raspolaže Matična služba grada Subotice predstavljamo zvaničan nedeljni izveštaj (25-31. oktobar 2014.) venčanih, rođenih i umrlih.
Nedeljni izveštaj Matične službe (25-31. oktobar)

VENČANI

 • Monika Nađ Varga, administrativni radnik i Friđeš Kančar, rukovaoc blok forme
 • Željka Dudaš, koordinator prodaje i Alan Marcikić, administrator nabavke
 • Marija Jaramazović, privatni preduzetnik i Vlado Kovač, student
 • Maja Vojnić, operater na benzinskoj pumpi i Miroslav Heger, sezonski radnik
 • Milica Tankosić, diplomirani ekonomista i Miloš Komnenov, referent za privredu u banci
 • Jelena Katić, medicinska sestra i Damir Gršić, inspektor za saobraćaj
 • Andrea Sič, prodavac i Rudolf  Vajda, vođa smene  

ROĐENI

DOBILI ĆERKU

 • Zehra, Sanja i Avni Hadža
 • Nikolina, Mirjam i Stanko Patarčić
 • Tatjana, Bojana i Davor Antunović
 • Čenge, Renata i Kornel Kasa
 • Katarina, Natalia i Stevan Bajić
 • Lana, Bojana i Bojan Pavićević
 • Hana, Nikolina i Zvezdan Vucelić
 • Lejla, Jelena i Mario Sedlak
 • Hana Bianka, Natalia i Čaba Feješ
 • Anja, Aleksandra i Žarko Orlić
 • Nikolina, Agneš i Norbert Varga
 • Zoe, Silvia i Robert Perlaki
 • Adel, Aniko i Nikita Fekete

DOBILI SINA

 • Marko, Sanela i Damir Malenčin
 • Konstantin, Nataša i Igor Nađ
 • Dominik, Kristina i Gabor Sabo
 • Aleksa, Vanja i Adam Kokić
 • Danilo, Jelena i Ivan Petković
 • David, Maja i Denis Dimović
 • Nebojša, Vesna i Nedeljko Moravčić
 • Dušan, Milena i Mihajlo Zlatković
 • Stefan, Jovana i Milutin Jević
 • Dominik, Laura i Mario Gedović
 • Kosta, Marija i Simeon Jankulovski
 • Đorđe, Tamara i Željko Plećaš
 • Filip, Lidija i Boris Šimon
 • Damjan, Jasmina i Dejan Temešvari
 • Luka, Svetlana i Vladimir Filo
 • Ivan, Kornelia i Milan Maoduš
 • Aleksej, Ana i Vojislav Mackanović
 • Jovan, Mirjana i Mladen Rudinski
 • Stefan, Sonja i Gorna Provči
 • Ognjen, Silvija i Davor Jurišin
 • Bence, Grejs i Zoltan Sabo Cibolja

UMRLI

 • Julijana (Bela) Kermeci (1965), radnica
 • Rajko (Đurađ) Samardžija (1938), penzioner
 • Lenard (Ištvan) Barna (1956), radnik
 • Krista (Anton) Peić rođena Gabrić (1927), penzioner
 • Zorica (Nikola) Gombi rođena Radujković (1946), penzioner
 • Vojin (Vuk) Velimirović (1923), penzioner
 • Ivan (Josip) Čikoš (1937),  penzioner
 • Zoltan (Ištvan) Kazni (1954), penzioner
 • Ema (Stevan) Milković rođena Tumbas (1926), penzioner
 • Antal (Antal) Rapčanj (1938), penzioner
 • Piroš (Mihalj) Seneš rođena Vereb (1956), penzioner
 • Anica (Matija) Dulić rođena Malešević (1935), penzioner
 • Agneš Gajić rođena Fabijan (1925), penzioner
 • Anka (Milan) Korać (1929), penzioner
 • Ljiljana (Vaso) Rakić (1962), penzioner
 • Kalina (Branko) Marinović rođena Buhavac (1971), dipl. ekonomista
 • Ana (Bela) Nađ Čilag (1944), penzioner
 • Marija (Tome) Kujundžić rođena Baić (1937), penzioner
 • Eržebet (Andraš) Vukov rođena Dobo (1961), službenica
 • Čedo (Dušan) Vujinović (1954), penzioner
 • Šandor (Šandor) Kovač (1952), penzioner
 • Jela (Nikola) Kujundžić rođena Benedekfi (1925), domaćica
 • Lajčo (Kalman) Evetović (1937), penzioner
 • Josip (Josip) Pardić (1947), penzioner
 • Franjo (Antun) Đukić (1946), penzioner
 • Julijana Frejber rođena Kaposta (1933), penzioner
 • Zoran (Dragoljub) Aćimović (1959), privatnik
 • Nikola (Ante) Bočina (1928), penzioner
 • Marija (Marko) Ješić rođena Ač (1943), penzioner
 • Jelena (Lajoš) Kovač rođena Erdedi (1940), penzioner
 • Sabina Jurček rođena Harmat (1937), penzioner
 • Sava (Milan) Ristović (1983), radnik
 • Boško (Miloš) Diklić (1947), penzioner
 • Danica (Manojlo) Radulović rođena Tomić (1935), penzioner
 • Aranđel (Gojko) Radulović (1928), pensioner
 • Estera (Lajčo) Dujmović rođena Sel (1937), domaćica
 • Ruža (Ištvan) Bite rođena Takač (1947), penzioner
 • Jožef (Mihalj) Gubiš (1970), radnik
 • Matilka (Filip) Pćić rođena Kovačević (1924), penzioner
 • Juliana Eržebet (Jožef) Barna rođena Sokolai (1925), domaćica
 • Biserka (Ilija) Lišić rođena Bandin (1929), penzioner
 • Milena (Mane) Mejakić rođena Dragić (1941), domaćica
 • Katalin (Andraš) Sabo rođena Lipoci (1935), penzioner
Izvor: Subotica.com

povezane teme

0

Ova vest još uvek nije komentarisana.