• Pregleda: 5663

Nedeljni izveštaj Matične službe (07-13. april)

Na osnovu podataka kojima raspolaže Matična služba grada Subotice predstavljamo vam zvaničan nedeljni izveštaj Matične kancelarije venčanih, rođenih i preminulih za period od 07. do 13. aprila 2016. godine.
Nedeljni izveštaj Matične službe (07-13. april)

VENČANI

 • Sanja Bulatović (operater u kladionici) i Dejan Vidaković (operater u kladionici)
 • Jucika Dančo (hraniteljka) i Arpad Kikić (medicinski radnik)
 • Sandra Babić (ekonomski tehničar) i Marinko Tikvicki (poljoprivredni proizvođač)
 • Anastazia Abraham (student) i Andor Zemko (poljoprivrednik)
 • Vesna Vojnić Hajduk (transfuziološki tehničar) i Bela Mezedi (savetnik u prodaji)

ROĐENI

DOBILI ĆERKU

 • Milica, Jelena i Aleksandar Maluckov
 • Nađa, Daniela i Darko Mihaljević
 • Leda, Natalia i Damir Rekić
 • Anja, Ivana i Marko Dulić
 • Dunja,Tijana i Denis Dimović
 • Sofija, Monika i Stipan Mlinko

DOBILI SINA

 • Vanja, Kristina i Bojan Skenderović
 • Kosta, Marijana i Davor Angelović
 • Jovan, Marina i Nebojša Maravić
 • Filip, Renata i Zoran Kujundžić
 • Nikola Ređinaldo, Jelena i Francesko Atizano
 • Novak, Katarina i Petar Noveski
 • Filip, Sonja i Tomislav Ćetković
 • Matej, Margareta i Ivica Tonković
 • Aleksa, Aleksandra i Igor Tot
 • Roland, Monika i Čaba Horvat
 • Filip, Nataša i Nikola Stantić
 • Vasilije, Jelena i Nenad Tumbas
 • Fedor, Emina i Mladen Avdalović

PREMINULI

 • Marija (Đeno) Rudić Vranić (1928), penzioner
 • Matild (Ištvan) Koso rođena Sabo (1952)
 • Jolan (Gabor) Toldi rođena Lašu (1938), penzioner
 • Ladislav (Ladislav) Boroš (1946), penzioner
 • Jovica (Stipan) Zubelić (1970) stolar
 • Mihalj (Petar) Berta (1930), penzioner
 • Laslo Sanka (1950), penzioner
 • Šandor (Jožef) Čanji (1930), penzioner
 • Gizela (Josif) Palić rođena Nemet (1929), penzioner
 • Margit (Lerinc) Poljak (1921), penzioner
 • Viktor (Balaž) Stantić (1922)
 • Lazar (Vaso) Aleksić (1926), penzioner
 • Ivan (Jakov) Nimčević (1929), penzioner
 • Mirko (Grgo) Jakovčević (1954), penzioner
 • Radivoje (Čedo) Pavlović (1942), penzioner
 • Zorka (Đorđe) Stjepanović rođena Despotović (1947), penzioner
 • Veljko (Stevan) Tomišić (1932), izdržavano lice
 • Zoran (Đula) Peter (1966), penzioner
 • Jožef (Bela) Ištvan Činčak (1941), penzioner
 • Klara (Lajoš) Biro rođena Ratkai (1952), penzioner
 • Danica (Dušan) Stanimirović rođena Zagorac (1934), domaćica
 • Marija (Ištvan) Štetaković rođena Peruš (1952), penzioner
 • Julija (Kalman) Pap rođena Tot (1942), penzioner
 • Petar (Anđelko) Žgvario (1941), penzioner
 • Ištvan (Franjo) Heveši (1938), penzioner
 • Arpad (Tibor) Kezeš (1943), penzioner
 • Eržebet (Imre) Balog rođena Gašpar (1941), penzioner
 • Marija (Stipan) Gabrić rođena Bašić (1930), penzioner
 • Robert (Laslo) Sloboda (1964), penzioner
 • Ferenc (Ferenc) Išpanović (1966)
 • Eržebet (Janoš) Lalatović rođena Čikoš (1951), penzioner
 • Jelisaveta (Rozalija) Seke (1946)
 • Ljiljana Tikvicki rođena jovanović (1960), građ. tehničar
 • Ilona (Jožef) Morak rođena Đapjaš (1928), penzioner
 • Laslo (Ištvan) Đeri (1936), penzioner
 • Anastazija (Aleksandar) Kujundžić rođena Radnić (1935), penzioner
 • Dragica (Sredoje) Jukanović rođena Stevanov (1952), penzioner
 • Mihalj (Maćaš) Sabo (1950), penzioner
 • Maćaš (Ferenc) Bakoš (1952), penzioner
 • Mileva (Mile) Štrbac rođena Šipka (1935), penzioner
 • Ljiljana (Milivoj) Mračević (1959), penzioner
 • Milan Krnajski Belovljev (1938)
 • Franjo (Franjo) Poljaković (1959)
 • Melita (Ivan) Buljovčić (1980), ugostitelj
 • Đuro (Šime) Jakovčević (1942), penzioner
 • Demir (Orhan) Šutman (1957), zanatlija
 • Branislav (Ilija) Ostojić (1955), penzioner
 • Natalija (Nikola) Lelek rođena Škrba (1948), penzioner
 • Margit (Jožef) Vajda rođena Kovač (1930), penzioner
Izvor: Subotica.com

povezane teme

0

Ova vest još uvek nije komentarisana.