• Pregleda: 5370

Nedeljni izveštaj matične kancelarije (22 - 29. avgust)

Na osnovu podataka kojima raspolaže Matična služba grada Subotice predstavljamo vam zvaničan nedeljni izveštaj (22 - 29. avgust 2014.) venčanih, rođenih i umrlih.
Nedeljni izveštaj matične kancelarije (22 - 29. avgust)

VENČANI

• Verica Veličković, dipl. inženjer menadžmenta i Nenad Veleski, tehničar numeričkog upravljanja mašina
• Đenđi Vranka, domaćica i Atila Erdelji, sezonski radnik
• Sonja Ostrogonac, prodavac i Živko Bucić, prodavac
• Lora Vuković, dipl. tekstilni inženjer i Marijan Kopilović, diplomirani pravnik
• Viktoria Kabok, prodavac i Norbert Rafai, tesar
• Tajana Zvekić, operator u proizvodnji i Zlatko Vojnić Jadrić, grupovođa u proizvodnji
• Tamara Koršoš, upravni operater i Bojan Nimčević, tehničar štampe
• Tijana Komenda, fizioterapeutski tehničar i Tihomir Tomašević, profesor fizičkog vaspitanja
• Mirela Šefčić, student i Gabor Farkaš službenik
• Jelena Šarac, administrativni radnik i Nebojša Poljaković, namotavač
• Lili Fabo, apsolvent filozofskog fakulteta i Jožef Karolj Dobo, vlasnik privatne firme
• Mila Delević, zamenik poslovođe i Milutin Šekularac, prodavac
• Tatjana Božilović, vaspitačica i Tomislav Palković, automehaničar

ROĐENI

DOBILI ĆERKU

• Zara, Mirjana i Aleksandar Tiragić
• Elena, Nevena i Branislav Arsić
• Anja, Dijana i Igor Horvat
• Valentina, Branislava i Goran Antunović
• Nikoleta, Biljana i Marinko Čović
• Anđela, Sandra i Stevan Timčišin
• Dijana, Anamarija i Daniel Kalamica


DOBILI SINA
• Dušan, Dragana i Srđan Radović
• Balaž, Timea i Robert Homolja
• Vasilije, Nada i Danilo Kavarić
• Aleksander, Đenđi i Atila Filep
• Veljko, Sandra i Alen Zemko
• Nenad, Anamarija i Dragan Vuković
• Miloš, Jelena i Miroslav Grujić
• Martin, Kristina i Damir Kozma
• Ismet, Amida i Muhamet Čaši

UMRLI

• Ana (Šimon) Daraboš (1922), penzioner
• Ildiko (Jožef) Kiralj rođena Novak (1958), penzioner
• Milica (Milan) Đerasinović rođena Paskaš (1928), penzioner
• Juliana (Đerđ) Kermeci (1920), penzioner
• Bela (Antal) Ereš (1955), šofer
• Štefan (Jožef) Đurica (1935), penzioner
• Teza (Marko) Perčić rođena Šarčević (1932), penzioner
• Teza (Mirko) Sabo rođena Miškolci (1930), penzioner
• Ruža (Bela) Horvat rođena Sič (1951), penzioner
• Blaženka (Antun) Vojnić Mijatov (1949), penzioner
• Jovan (Petar) Bokun (1932), penzioner
• Ljubica (Bogdan) Mijatović rođena Ilić (1934), izdržavano lice
• Paja (Paja) Rac (1926), penzioner
• Vojislav (Željko) Drenovac (1955), zemljoradnik
• Milica (Taskale) Rastović rođena Mitrović (1955), med. sestra
• Ivan (Mihajlo) Tumbas (1932), penzioner
• Piroš (Ferenc) Kiš (1929), penzioner
• Đorđe (Petar) Žužić (1935), penzioner
• Lajčo (Antun) Ivanić (1942), penzioner
• Zorka (Ilija) Kušić rođena Obradović (1938), domaćica
• Julija (Petar) Čistai rođena Šterbik (1935), penzioner
• Piroška (Janoš) Keseg rođena Blažek (1939), domaćica
• Nada (Vojin) Bakalić rođena Bertić (1933), penzioner
• Stipan (Antun) Mlinko (1950), vozač
• Jožef (Franjo) Nađ (1933), penzioner
• Lajčo (Antun) Šmit (1939), penzioner
• Zlatko (Ljubomir) Jovanov (1949), penzioner
• Drago (Ilija) Svirčev (1949), penzioner
• Iren (Ferenc) Križan rođena Molnar (1952), radnik
• Andraš (Andraš) Kiš Balaž (1938), penzioner
• Božidar (Pero) Banović (1947), penzioner
• Angela (Imre) Anitič rođena Horvat (1959), penzioner
• Mihajlo (Mihajlo) Bošnjak (1928), penzioner
• Vinko (Jakov) Kovačević (1947), penzioner
• Smiljana (Đuro) Matić rođena Mijatov (1930), zemljoradnik
• Manojlo (Trivo) Panić (1939), penzioner
• Giza (Grgo) Đukić rođena Bedić (1916), penzioner
• Laslo (Ferenc) Mazak (1928), penzioner
• Etela (Dezider) Šoš rođena Ikotić (1929), penzioner
• Zoltan (Ištvan) Erči (1944), penzioner

Izvor: Subotica.com

povezane teme

0

Ova vest još uvek nije komentarisana.