• Pregleda: 5220

Hronika matične službe (15. - 22.03.)

Na osnovu podataka kojima raspolaže Matična služba grada Subotice i u saradnji sa sajtom SuMedija, predstavljamo vam hroniku venčanih, rođenih i umrlih u vremenskom periodu od nedelju dana.
Hronika matične službe (15. - 22.03.)

VENČANI:

Ana Pavlović, trgovac i Vjekoslav Medić, konobar; Bezina Kolompar, domačica i Munir Hadžić, stolar; Eva Sauter, domaćica i Fikret Hadžibulić, građevinski radnik; Tinde Horvat, menadžer i Vladimir Lakanović, tt monter; Valentina Rašković, inženjer poljoprivrede i Bogdan Čamprag, elektro tehničar energetike.


ROĐENI:

DOBILI KĆERKU:

Anita i Sabolč Kovač, električar (Gabriela); Duška i Duško Tomić, vatrogasac (Nevena); Gabrijela i Mile Radulović, moler (Natalija); Silvia i Goran Stefanović, privatni preduzetnik (Sofia); Brankica i Dejan Vojinović, poslovođa (Milica); Branka i Damir Vujković, fotograf (Sara); Aleksandra i Dragan Nedeljković, saobraćajni tehničar (Milica); Andrea i Miroslav Katrinka, građevinski tehničar (Jovana); Tijana i Janoš Bajai (Danijela).

DOBILI SINA:

Ivana i Ivan Kuntić, slikar (Luka); Slađana i Damir Kolar, poljoprivrednik (Saša); Laura i Mario Gedović, automehaničar (Damjan); Sanja i Borivoj Vujić, privatni preduzetnik (Dušan); Sandra i Marinko Vučetić, diplomirani ekonomista (Jovan); Marina i Aleksandar Šobot, vozač (Jovan); Beata i Martin Sič, mašinbravar (Mate); Melinda i Deneš Tot Bagi (Martin); Dunja i Dragan Petrović, policajac (Mihajlo); Bogdanka i Nenad Vujanović, vozač (Miloš).

DOBILI BLIZANCE:

Jelena i Aleksandar Saša Kosanović, inžinjer informatike (Simona i Makarije).


UMRLI:

Milovan (Andrija) Petkov, penzioner (1935); Piroška (Ištvan) Tot rođ. Konc, penzioner (1935); Viktorija (Pal) Nađ rođ. Kalmar, penzioner (1931); Etela (Ivan) Kujundžić rođ. Takač, penzioner (1938); Milovan (Milovan) Vukas, vozač (1950); Tahire (Jair) Krasnići rođ. Jahiri, domaćica (1937); Gizela (Matija) Magoši rođ. Stefanović, penzioner (1936); Pal (Pal) Siraki, radnik (1949); Josip (Mihajlo) Kampa, penzioner (1948); Borbala (Jovan) Korhamer rođ. Molnar, penzioner (1931); Margit (Antal) Peić Gavran rođ. Bogešić, penzioner (1952); Borbala (Ferenc) Pap rođ. Laslo, penzioner (1942); Ištvan (Antal) Horvat, radnik (1970); Teza (Mijo) Poljaković rođ. Horvat, penzioner (1930); Jelisaveta (Josip) Salai rođ. Kovač, penzioner (1948); Cilika (Stipan) Sloboda rođ. Vujković Lamić, penzioner (1940); Marija (Nesto) Babijanović rođ. Pećerić, penzioner (1935); Terezija (Karolj) Siđi rođ. Boroš Đevi, penzioner (1928); Milka (Antun) Martinović rođ. Nimčević, penzioner (1932); Ivan (Jakov) Skočovski, penzioner (1954); Pavka (Mate) Trivanović rođ. Krstin, penzioner (1940); Gizela (Peter Pavle) Zakar rođ. Sokola, penzioner (1927); Marijan (Tomo) Mezei, radnik (1963); Eržebet (Andraš) Blažnik rođ. Vereš, penzioner (1920); Maćaš (Mihalj) Marki, penzioner (1943); Justina (Božidar) Gubena rođ. Vituška, domaćica (1932); Nikola (Nikola) Vukmanov Šimokov, penzioner (1950); Martin Aleksandar (Antun) Peić Tukuljac, penzioner (1931); Verona (Ljudevit) Mikloš rođ. Augustin, penzioner (1948); Franjo (Franjo) Vidaković, muzičar (1949); Marija (Veco) Stantić rođ. Romić, penzioner (1954); Margareta (Stipan Bela) Imrić, penzioner (1939); Žužana (Imre) Ronjec rođ. Berkeš, penzioner (1951); Živko (Dušan) Mihaljev, izdrž. lice (1926); Teza (Marko) Milodanović, domaćica (1919); Gabor (Stevan) Bogišić, radnik (1959); Ante (Ivan) Barbir, penzioner (1923).

Izvor: SuMedija

povezane teme

0

Ova vest još uvek nije komentarisana.