46
Venčanje: Beata i Ferenc

Subotica

55
Venčanje: Svetlana i Sebastijan

Palić

15
Venčanje: Renata i Zsolt

Subotica

42
Venčanje: Monika i Karoly

Subotica

43
Venčanje: Zoltan & Kristina

Subotica

15
Venčanje: Aniko i Zoltan

Subotica

14
Venčanje: Emma i Balazs

Subotica

55
Venčanje: Ivona i Čaba

Subotica

40
Venčanje: Kornelia & Kristian

Subotica

136
Venčanje: Beata i Norbert

Subotica