50
Venčanje: Kristina i Attila

Subotica

37
Venčanje: Karolina i Andor

Subotica

24
Venčanje: Marta i Attila

Subotica

38
Venčanje: Szanella i Hari

Subotica

78
Venčanje: Teodóra i Szabolcs

Subotica

40
Venčanje: Tamara i Robert

Subotica

36
Venčanje: Ildiko i Attila

Subotica

30
Venčanje: Željka i Bojan

Subotica