Povezane vesti

U Subotici oko 1.000 ljudi sa izbegličkim statusom

U Subotici oko 1.000 ljudi sa izbegličkim statusom

Oko 13.000 izbeglih iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine živi u Subotici, a od tog broja njih još oko 1.000 ima izbeglički status, dok je broj interno raseljenih sa Kosova i Metohiji 3.000 – podaci…
22
7968
Održan Info dan za izbegla lica

Održan Info dan za izbegla lica

U Novoj opštini juče je održan Info dan Komesarijata za izbeglice i migracije za dva javna poziva namenjena rešavanju stambenog pitanja izbeglih lica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
5
3965
FOTO
Konkursi na projekte namenjene izbeglim licima

Konkursi na projekte namenjene izbeglim licima

Grad Subotica je sa Komesarijatom za izbeglice i interno raseljena lica potpisao učešće, odnosno sufinansiranje na dva projekta. Radi se o ekonomskom osnaživanju još uvek postojećih izbeglica na…
18
4524
16
Info dan povodom konkursa za izbeglice

Nova opština

9
Najava "Info dana" za izbeglice iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Medija centar