Povezane vesti

Više dece sa posebnim potrebama u sistemu obrazovanja

Više dece sa posebnim potrebama u sistemu obrazovanja

Pravo na obrazovanje jedno je od osnovnih prava svakog deteta. Ipak, zbog prirode bolesti, do sada je samo mali broj dece iz Doma “Kolevka” mogao da ostvari to pravo. Kako bi se omogućio…
2
1641
Letnji kamp za osobe ometene u razvoju

Letnji kamp za osobe ometene u razvoju

Udruženje za afirmaciju mladih talenata „Festival Omladina Subotica“ organizovaće od 22. do 25. maja „Letnji kamp Palić 2015“ namenjen deci sa smetnjama u razvoju. Učesnici kampa biće…
1
2249
Podrška zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Podrška zapošljavanju osoba sa invaliditetom

U prostorijama Udruženja za podršku osobama sa psihofizičkim smetnjama „Zajedno“ potpisani su ugovori sa 8 osoba sa invaliditetom, koje će u narednih 6 meseci preko programa javnih radova biti…
2
1847
Inkluzija u obrazovanju

Inkluzija u obrazovanju

Povećanje dostupnosti obrazovanja deci sa teškoćama u razvoju i obezbeđivanje kontinuiteta školovanja kroz obrazovne nivoe, bila je tema okruglog stola na kom su učestvovali vaspitači,…
1
1828