• Broj pregleda: 223

Vinarija Zvonko Bogdan d.o.o.

Inženjer zaštite bilja

Mesto zaposlenja: Subotica
Rok za konkurisanje: 11.02.2018.
Postavljeno pre 6 dana i 8 časova

Raspisujemo konkurs za radnu poziciju:

Inženjer zaštite bilja

Subotica, Palić

Radni zadaci:

 • Planiranje i upravljanje procesom primene hemijskih sredstava za zaštitu bilja u okviru zasada kompanije
 • Izrada planova potrebnih količina zaštitnih sredstava na nivou kompanije
 • Izrada i implementacija plana mera za prevenciju i suzbijanje štetnog delovanja parazita, insekata i korova
 • Koordinacija nabavke hemijskih zaštitnih sredstava prema prethodno uređenim planovima
 • Redovno praćenje stručne literature iz oblasti zaštite i proizvodnje bilja, primene novih tehnologija, a posebno o upotrebi novih vrsta pesticida
 • Svakodnevni rad na terenu i praćenje vegetativnog i zdravstvenog stanja vinograda i voćnjaka
 • Podnošenje dnevnih i mesečnih izveštaja glavnom agronomu i direktoru o zdravstvenom stanju zasada
 • Uska saradnja sa glavnim agronomom u obavljanju svakodnevnih poslova kako bi se osigurao odgovarajući kvalitet sirovine

Potrebne kvalifikacije:

 • Završen poljoprivredni fakultet – smer zaštita bilja (sa akcentom na zaštiti voćarsko-vinogradarskih kultura)
 • Poznavanje rada na računaru
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Poželjno znanje engleskog jezika
 • Radno iskustvo nije neophodno