Infostud Hub
Fotograf: Dejan Malagurski

Diskusija na temu vizuelnog uređenja gradskog jezgra

Diskusija na temu revitalizacije i uređivanja zapuštenih, dotrajalih fasada i pratećih infrastrukturnih objekata
Povezana vest