Sreda, 23. maj 2018

20
Ministar Branko Ružić u obilasku Gradske uprave i na sastanku sa…

Gradska kuća

23
Ministar Branko Ružić na sastanku sa predstavnicima nacionalnih saveta

Dom Mađara

20
Maturanti Hemijske škole

Subotica