Četvrtak, 28. septembar 2017

26
Samostalna izložba slika subotičkog umetnika Josipa Cvijina

Subotica

7
Sporazum o saradnji između Prekršajnog suda i Pravnog fakulteta

Nova opština

16
Asfaltiranje ulice Majšanski put

Subotica