Sreda, 29. mart 2017

41
Davanje na upotrebu reflektora na Gradskom stadionu

Gradski stadion

74
Kulturno umetnička tribina u organizaciji SNS-a

Hotel Patria

18
Obilazak saniranih trotoara na Paliću i novoizgrađene pešačke staze pored jezera

Palić