Petak, 30. septembar 2016

19
Obeležavanje Međunarodnog dana starih

Gradski trg

13
Predstavljanje dobitnika nagrada sa međunarodne manifestacije održane u Segedinu

Medija centar