Utorak, 03. decembar 2013

99
Svečanost: Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Gradska kuća

27
Izložba: obeležavanje Medunarodnog dana osoba s invaliditetom

Gradska kuća