Olja Đorđević: ZAPIS po tekstovima Momčila Nastasijevića

Glumci: igraju: Marko Makivić, Jelena Ćuruvija Đurica, Suzana Vuković, Srđan Sekulić, Jelena Mihajlović, Vesna Kljajić-Ristović, Zoran Bučevac, Milan Vejnović, Branko Lukač, Luka Mihovilović
Najavili prisustvo: 6 Dolazim!
0

Ovo dešavanje još uvek nije komentarisano.